islamevim

Anne karnındaki bebeğe ruh ne zaman üflenir?

15.592
Anne karnındaki bebeğe ruh ne zaman üflenir?

Anne karnındaki bebeğe ruh ne zaman üflenir, Anne Karnında Cenine Ruhun Üflenmesi, Anne karnındaki bir bebeğe ruhu ne zaman veriliyor?

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Secde Suresinde anlatıldığına göre; ilk insan Hz.Adem Peygamber’den zamanımıza kadar doğmuş olan bütün bebekler, ana rahminde yüz yirmi günlük iken, bir melek gönderilerek ruhu üflenir; rızkı, eceli, ameli ve şaki mi, ya da said mi olacağı yazılan insanın, kendi mahiyetini anlamadan, sorumluluklarını dikkate almadan yaşaması düşünülemez.İnsan vücudu, anne rahmine düştüğü andan itibaren, halden hale dönüşüp değişmekte ve gelişmektedir. Tabiri caiz ise bir damla sudan, kan pıhtısı hücreye, hücreden et parçasına ve kemiğe, ilahî bir ihtiyar ve irade altında, ilahî kanunlarla muayyen, dakik nizamlara bağlı olarak muntazam hareketlerle et ve kemikten, insan suretine dönüştürülmekte ve değiştirilmektedir. Kur’an-ı Kerimde şöyle denilmiştir:”Sonra ona yaratılış amacına uygun bir şekil verip, Kendi ruhundan üfler ve böylece, ey insanoğlu, sizi hem işitme ve görme melekeleri, hem de düşünce ve duygularla donatır. Buna rağmen ne kadar da az şükrediyorsunuz!” (Secde suresi, 9. ayet)

Araştırmalarda ruhun nefh edildiği ele alınıyor. Mesela çocuk aldırma kurumları olduğu zaman merak edilen ruhu olup canlanıp canlanmamasıdır. Araştırmalarda ruh hayatın şer’i naslardaki anlamına gelmektedir. Ruhun hayatta olduğunu gösterir. Biraz araştırma sonucunda elde ettiğimiz bilgilere göre ruhun verildiği zaman ilk 40 günden sonra olmasıdır.

Bu konuya imam-ı Nebevi hazretlerinin derlemiş olduğu kırk hadis eserinde yer alan bir hadisle açıklık getirelim. Bahsi geçen hadis i şerif şöyledir: *Ebu Abdirrahman Abdullah b. Mes’ûd (r.a) şöyle demiş­tir: Doğru ve doğruluğu tasdik edilmiş Allah Rasülü (s.a.v) şöyle buyurdu:

”Şüphesiz sizden birinizin anne karnında yaratılması, kırk gün nutfe (kan pıhtısı) sonra o kadar bir sürede alaka (bir parça et) halini, sonra o kadar bir sürede mudga (or­ganların belirginleşir) halini alır. Sonra Melek gönderilir ve kendisine ruh üfürülür. Meleğe dört şey (kelime) emredilmiştir. O kişinin rızkını, ecelini, amelini, şaki mi said mi (iyi mi kötü mü) olacağını yazması. Kendisinden başka ilah olmayan Allah’a (c.c) yemin olsun ki biriniz, (ömrü boyunca) cennetliklerin yaptıklarını yapar hatta kendisi ile cennet arasında bir arşın [42] kadar bir mesafe kalır. Fakat kitap (takdir) onu geçer ve cehennemlikle­rin yaptığı bir işi yapar ve cehenneme girer. ve yine biriniz (ömrü boyunca) cehennemliklerin yaptıklarını yapar, hatta kendisi ile cehennem arasında bir arşın kadar bir mesafe kalır. Fakat kitap onu geçer ve cennetliklerin yaptığı bir işi yapar ve cennete girer.” [43]

bebege-ruh-uflenmesi

Tıbbi ve islami açıklaması

Dünyaya gelen insan vücudu her saniye, her dakika değişimini devam ettirmektedir. Böylece şekilden şekile, kalıptan kalıba girip çıkan insanoğlu, daha sonra vücudu belli aralıklarla kendi elbisesini değiştirmektedir. Çünkü bedendeki hücreler hep yakılıp, yıkılıp, yeniden yaratılarak sürekli bir değişikliğe tabi tutulmaktadır. Buradan anlaşılacağı gibi 20 yaşındaki bir insan, 30 yaşına geldiğinde bünye itibarıyla fiziki ve biyolojik olarak aynı insan değildir, ama ruh aynıdır, değişmez.

Şimdi bu konuya hem günümüz tıbbı ile hemde İslam dininde yer alan bilgiler ile yaklaşalım ve görelim ki İslam dini günümüz bilimine ve gerçek hakikate ne kadar uygundur. Zira günümüz bilimi de aslında İlahi ilim olan Kuran’dan ve Kuran ile beslenmiş hadislerden görmüş olduğu büyük destek ile günümüze kadar gelmiştir.

Bu konuda ki birinci nokta şudur ki: Günümüz bilimi ile bilindiğine göre bir bebek anne karnında kır gün içerisinde canlanmaktadır yani, kalp atışları başlamaktadır. Peki bu bebeğin ruhunun verildiği anlamına gelmez mi? Bu sorunun cevabı hayırdır. Çünkü burada ki kalp atışları ve can buluş beden fonksiyonlarının başlangıcını temsil etmektedir. Her ne kadar bu durumda ki bebek gerçek bir canlı ise de henüz ruh kazanmamıştır. Fakat şu noktada önemli ki bu durum o bebeğin alınabileceği (kürtaj yapılabileceği) anlamına gelmez. Çünkü o bebek artık bir canlıdır ve var olma sürecine girmiştir. Bedenin can buluşu ilk kır gün içindedir, hadisi şerifte belirtildiği gibi. Sonra ise vücut azaları şekillenmeye başlayan bebek ikinci kırkta ise vücut azalarına kavuşmuş bir hale gelmektedir. Bu konuda hadis i şerifte belirtilmektedir. Ruh ise bebeğe yüce yaratıcı Allah tarafından görevlendirilen melek vasıtası ile ruh verilir ki buda hadis i şerifte zikredildiği üzere üçün kırkta yani bebek 120 günlük olduğu zamandır.

Bebeğe Ruh Üflenmesi Konusuna Farklı Yaklaşımlar

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır : “Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”

Bazı hadisler ilk kırkta çocuğun can bulacağı geçebilmektedir. Ki bazı alimler bu nedenle anne karnındaki bebeğe ruhun kırk günlük iken verildiğini söylemişlerdir. Fakat o hadis i şeriflerde zikredilen can bedenin can bulmasıdır. Yani ruhun bedenle buluşması değildir. Ki ruh bulmamış fakat kalbi atmaya başlayan bir beden candır ve can olarak kabul edilir. Örneğin ölen bir kimseni belli bir müddet daha hücrelerinin canlı kalması da bu konuya bir örnektir. Zira bedeni çalıştıran ruh olsa idi bir insan ölür ölmez hücreler dahi o an ölürdü ve bedenin fonksiyonları belli bir müddet deha sürmezdi.

Zira bebeğin ruhsuz bedeninin ölen bir kimsenin bedeninde farkı vardır. Anne karnında ki bebek kendi ruhuna kavuşana denk adeta annenin ruhundan beslenir. Bu nedenle de bebeğin ruhsuz bedeni ölen bir kimsenin bedeninden farklıdır. Özetle anlıyoruz ki bir bebek 120 günlük olunca ruhuna kavuşmakta ve çalışan bedensel fonksiyonlarına ruhsal fonksiyonları da eklenmekte ve tam manası ile bir insan olmaktadır.

[42] Arşın: Takriben 68 santimetre tutarında uzunluk ölçüsü.
[43] Buharı, Bedü’1-Halk, 6, Enbiya I, Kader, 1; Müslim, Kader, 1; Tirmizi, Kader, 4; İbn Mâce, Mukaddime, 10.

 

Etiketler:

Yorumlar
 1. islamevim dedi ki:

  Şüphesiz ilim adamlarının büyük bir çoğunluğu(cumhur), ilk hadisin zahirine göre hareket ederek ruhun üflenmesinin, üçüncü kırk günlük dilimden sonra hemen veya on gün içinde yani her iki halde de beşinci ayın başında olduğu kanaatine varmışlardır. Bu görüş öyle şüyu bulmuş ve yaygınlaşmıştır ki artık bir çok ilim adamı nezdinde, kendisinde hiç şüphe bulunmayan bir gerçek ve tartışılmaz bir inanç haline gelmiştir. Hatta bazı alimler bunun üzerinde ittifak olduğunu aktarmışlardır.

 2. islamevim dedi ki:

  Hadis-i şeriflerde Peygamberimiz (asv), çocuğun anne karnında oluşumunu anlatırken farklı ifadeler kullanmıştır. Bazı hadisler çocuğun yüz yirmi günlük iken canlandığı imajını verirken, bazı hadisler de kırk günlükken canlandığı açıklamasını yapıyor.

  Hadisi yüz yirmi gün olarak yorumlayan alimlerimiz, ilk dört ay dolmadan kürtaj yapmanın haram olmadığını, ancak dört ay dolduktan sonra kürtajın haram olduğunu söylemişlerdir.

  Ancak çocuğun kırk günde canlandığını ifade eden hadisleri esas alanlar ise, kırk gün geçtikten sonra kürtajın haram olduğunu ifade ediyorlar. Konuyu kaynaklarıyla açıklayan bir araştırmayı aşağıda vereceğiz.

  Biz de ruhun çocuğa kırk günlükken üfeleneceğini belirten rivayetleri esas alıyoruz.