islamevim

Aziz milletimizin yüzü gülmüyor derdi bitmiyor

1.361
Aziz milletimizin yüzü gülmüyor derdi bitmiyor

Aziz milletimizin yüzü gülmüyor derdi bitmiyor

Üç asır var ki, Aziz milletimizin yüzü gülmüyor derdi bitmiyor. Üst üste gelen savaşlar, seferberlikler, sefaletler, hastalıklar, gereksiz husumetler, suni ayrılıklar, nifaklar kin ve adavetler. Fikir ayrılıklarını tetikleyen yabancı servisler, mezhep be tarikatları körükleyen mihraklar, bitip tükenmek bilmeyen terör ve anarşi. Milletimizin başında hep bir Karabulut gibi dolaşıp durdu.

Aziz milletimiz tarih boyu ne badireler atlattı ne savaşlar yaşadı. Düşman mertçe savaş meydanında ise en bitik halde bile savaşı Allah’ın inayetiyle kazandı. Ama düşman içerdeyse genelde kaybetti. Bunu farkeden düşmanlar artık aleni savaş yetine kaleyi içerden fethetmeye çalıştı. Büyük oranda da başardı. Misal mi istiyorsunuz? Sağ-sol olayları, Alevi Sünni çatışmaşarı, siyasi çatışmaşalar, guruplaşmalar ve sınıf çatışmaşarı.

Gelişmiş ülkelerde kültürel farklılıklar birer zenginlik olarak telakki edilirken, bizde hep nifak olarak telakki edildi. Onlar da terakkinin her çeşidi denenirken, bizde terakki etmek hep bir endişe ve sorguya tabi tutuldu. Belli ki bu milletin gelişmesini istemeyen karanlık odalar her fırsatta nifak tohumları ektiler. Fitne kusmaya devam ettiler. Onlar her devirde medya gücünü elde tutmayı başardılar. Yalan yanlış haberler ile hep kafaları karıştırdılar. Aziz milletimizi hep birbirine düşürdüler. Oyunlar, yalanlar, talanlar, firaklar ve bitip tükenme bilmeyen entrikalar.

Sonra beyin göçü. Önemli mühendislerin esrarengiz ölümleri, ülkemiz için önemli şahsiyetlerin süikastlere kurban gitmesi.

Aziz milletimizin derdi bitmiyor.

Bu muhteşem milletin ruhu yüce ve özü sağlam olduğu sürece derdi bitmeyecek demektir. Ruhu cüce özü çamur olan milletler Türk milletiyle uğraşmaya devam edecek demektir.

Ekonomik yetersizlikler, eğitimin kargaşası, tv ve sosyal medyanın ruhumuzdan ve özümüzden uzak olması ise çok ayrı bir dert. Ahlaksızca soyunan kadınlara “cömertçe soyundu” bedenin paçavraya dönmesi ise “tatlı kaçamak” olarak lanse edildiği bir yalan ile karşı karşıya olmamız ayrı bir dert.

Allah Aziz milletimizi bu cehaletten sefaletten ve iftiralardan korusun. Yeniden dünyanın zimamını Aziz milletimize lütfeylesin.

Allahım sen ruhumuzu yeniden bize bahşeyle

Karekterimize İslami ruh ver.
Duruşumuzu sağlam eyle.

Bu millete bir daha İstiklal marşı yazdırma
“15 Temmuzlar” yaşatma

Ey herşeyin sahibi Allahım bizim de sahibimiz Sensin bizi Aziz eyle.

Sadece sana kul eyle.

Zalimlerden facirlerden kafirlerden ve münafıklardan koru.

Bize hakettiğimiz muamele ve yönetim değil senin inayetin ve merhametin ile lütfettiğin muamele ve yöneticiler nasip et.

Yüce Türk milletini daha fazla ayaklar altına düşmesine izin verme.

Milletimizi Avrupa kapılarında IMF kapılarında süründürme.

Dünyaya adalet ve güven dağıtacak güç ve oteriteye yükselt. Senin adını duyurma adına adımızı ruhumuzu yaşantımızı yücelt.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.