islamevim

Cami adabı

5.367
Cami adabı

Bir hadis-i kutside: “Benim yeryüzündeki evlerim, mescitlerdir. Orada beni ziyaret edenler, o mescitleri ihya edenlerdir.” (İlâhi Hadisler, H. HüsnüErdem, Hadis no: 84) buyrulmaktadır. Camilerin bakım ve onarımı yanında onları yaşatmanın en iyi yolu, bu mübarek mekânları cemaatsiz bırakmamak, cami adabına riayet etmek ve onların çevresini bir kültür merkezi haline getirmektir. Bu maksatla, beş vakit namazın camilerde kılınması teşvik edilmiştir.(Buharî, “Ezan”, 30) Camiye girenlerin manevi kirlilikten arınarak abdestli olmaları, camilere temiz elbiselerle ve hoş kokularla girmeleri, camiye gitmeden önce sarımsak ve soğan gibi tiksindirici koku veren maddeleri yiyerek cemaati rahatsız etmekten özenle sakınmaları gerekir. Camiye girenlerin “Allahım, bana rahmet kapılarını aç!” diyerek girmesi sünnettir. Camiye giren kimsenin vakit uygunsa oturmadan‘tahiyyâtü’l-mescit’ niyetiyle iki rekât namaz kılması da sünnettir.

Yeryüzünde en kutsal yerlerden olan camiler, Allah’ın evi Kabe’nin birer şubeleridir. Camilere giden insanların belli davranışları sergilemeleri gerekir. Bunlara camii adabı diyoruz. Camiye giren kişinin dikkat etmesi gereken hususlar şunlar-dır:
1. Camiye abdestli olarak girilmeli,
2. Camiye önce sağ ayak ile girilmeli,
3. Camiye temiz çorap ve elbise ile gidilmeli,
4.Cemaati kokusu ile rahatsız eden soğan, sarımsak vb. şeyler yenilmemeli,
5. Okunan Kur’an ve yapılan sohbet dinlenilmeli,
6. Mecbur olmadıkça camide dünya kelamı konuşulmamalı,
7. Camiye girince ön safa geçmek için cemaat rahatsız edilmemelidir.

Allah’a ibadet edilen kutsal mekânlar olan camilerin dinimizde önemli bir yeri vardır. Allah’ın evi olarak kabul edilencamiler, İslam’ın alameti sayılmıştır. Eğer bir yerde cami varsa, orada Müslüman da var demektir. Peygamberimiz, Allah’a en sevimli yerlerin camiler olduğunu bildirmiştir. (Müslim, “Mesâcid”, 288) O, hicret ettiği zaman, Medine’ye varmadan Kuba köyünde Kuba Mescidini, Medine’ye varınca da Mescid-i Nebevi’yi inşa etmiştir. Peygamberimiz, “Kim Allah için mescit yaparsa, Allah benzerini onun için cennette inşa eder.” (Buhârî, “Salât”, 65) buyurarak cami yaptırmanın
nedenli önemli olduğunu müjdelemiştir. Peygamberimizi örnek alan Müslümanlar gittikleri yerlerde camiler yapmışlar; kendi evlerinden çok camilere önem vermişlerdir.

Bu dünyaya gelen gider.Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır? (Yunus Emre)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.