islamevim

Dünyanın en değerli taşı

7.820
Dünyanın en değerli taşı

Yeryüzündeki en değerli taş Hacerü’l Esved taşıdır. Kabe’nin güneydoğu köşesinde, yerden bir buçuk metre yükseklikte bulunan, hafif kırmızı ve sarı damlacıkları olan, otuz santimetre çapında, oldukça parlak, siyah bir taştır. Esli türkçede hacer; taş, esved; siyah anlamına gelmektedir. Hac’da Kabe’nin etrafında dönmeye tavaf denir. Tavafa Hacerü’l Esved taşından başlamak ve bitirmek Hac’ın sünnetidir.

Hacerü’l Esved’in tarihi, Hz . İbrahim ve oğlu İsmail (a.s.) tarafından inşa edilen yeryüzünün ilk mabedi olan Kabe’nin tarihiyle paralellik gösterir. Allah (c.c.) Hz. İbrahim’e insanların ibadet edecekleri bir mescit yapmasını emrettiğinde, Hz. İbrahim ve oğlu İsmail, Kabe’nin temellerini atarlar.

Tarihi kaynaklar Hacerü’l Esved’in de buraya Hz. İbrahim tarafından koyulduğunu kaydeder. Taşın nereden ve nasıl geldiği hususunda çeşitli inançlar ve anlatımlar vardır, ancak kesin bir bilgi yoktur.

Mekke’nin yakınında olan Ebu Kubeys dağlarından getirildiğine dair inancın yanında, Nesai bir hadis-i şerifte Hz. Pemgamber’in “Hacerü’l Esved Cennettir” buyurduğunu nakleder.

Sünen-i Tirmizi’de İbni Abbas’tan rivayet edilen hadisin meali şöyledir:

“Hacerü’l-Esved Cennetten indirildi. Sütten daha beyazdı, fakat onu Ademoğlunun hataları kararttı.” Tirmizi, Hacc:49.

Müsned’deki rivayet de şu mealdedir:

“Hacerü’l-Esved Cennetten gelmiştir. Kardan daha beyazdı. Fakat onu müşriklerin hataları kararttı.” el-Fethü’r-Rabbani, 12:26.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.