islamevim

Feyz nedir? Feyz almak nasıl olur?

17.132
Feyz nedir? Feyz almak nasıl olur?

Feyz, feyz almak, islami anlamda feyz’in açıklaması

Feyz, verimlilik, gürlük, bereket. Artma, çoğalma. İlerleme, gelişme, olgunluk. Manevi haz, mutluluk, iç huzuru. bulmak demektir. Feyz arapça bir kelimedir. Kısa ve öz ifadeyle verimlilik, bereket ve ilim anlamına gelmektedir. Tasavvuda ise, kalbe gelen her türlü faydalı bilgi, hidayet nûru ve zevkli hisler anlamındadır.

İslami anlamda feyz

Feyz Allah c.c den istisnasız herkese gelir. Feyz tertemiz bir nurdur, kişinin manevi durumuna göre değişime uğrar. Ya aynı haliyle ulaşır, veya kaynaktan temiz akan suyua, necaset bulaşması gibi kirlenerek gelir.

İlahî fezyz insanı kalbine gelirken şeytan ve şehvetin karışık hisleriyle gelebilir. Herkes bunun Rahmani mi, şeytani mi olduğunu anlayamaz. Eğer kişi doğru yoldaysa, Allah onu şeytanın zararından korur.

Allah c.c den gelen feyz öyle bir ışıktır ki, kalbe düştüğü zaman o kalpte nurlar meydana gelir. Onun kokusu dünyevi kokulara benzemez. O kalbte bal akıtan pınarlar oluşmaya başlar ki, o feyiz pınarından akan suyunun tadı hiç bir dünya lezzetine benzemez. Bu zevke erenler, bu zevke değer vermeyip Allah’ın rızasından başka istekleri terkedenlerdir.

Etiketler:

Yorumlar
 1. islamevim dedi ki:

  Feyz nasıl alınır? Feyz geldiği nasıl belli olur?

  Büyük zatların kendileri, kabirleri, sözleri, kitapları, eşyaları, hatta ellerini değdikleri taştan bile, kıyamete kadar feyz yayılır. Bir kimseye feyzin geldiği şu yollardan anlaşılır:
  1- Allahü teâlâ bizi küfürden koruyorsa, feyzin geldiğine alamettir.
  2- Feyz gelen haramlardan uzaklaşır.
  3- Dünyadan soğur.
  4- Büyükler, salih kimseler, feyz geleni sever.
  5- Ölüme karşı hasret duymaya başlar.

  İşte bunlar varsa, feyz geliyor demektir. Demek ki feyz, küfürden korumaktan tutun da, evliyalığa kadar insanı götürür. Eğer haramlardan soğumuyorsak, günahlardan soğumuyorsak, dünya hırsı aynen devam ediyorsa, feyz alamıyoruz demektir. Bu da iki sebepten olur: Ya o zat noksandır veya kabirdeki, bu işe ehil biri değildir; çünkü noksandan fayda gelmez. Yahut biz feyz alamıyoruzdur.

  Feyzin gelmesine büyük günahlar engel olur. O zaman o büyük zatı hemen reddetmemeli, kusuru kendimizde aramalıyız. Bütün günahlara tevbe ve istigfar edilirse, bu kapı açılır. Yağmur geliyor, fakat kapta birikmiyorsa, kabın dolması için iki ana musluğa ihtiyaç vardır. Biri istigfar, diğeri tevazu… Çünkü su, dağlardan ovalara akar. Hiç bir su, aşağıdan yukarı akmaz.

  Feyz gelmesi için, salih insanlarla beraber bulunmak şarttır.

 2. islamevim dedi ki:

  Feyz, kalbden kalbe gelen, insana Allahü teâlânın razı olduğu şeyleri yaptıran nurdur, bir kuvvettir. Feyzler, Resulullahın mübarek kalbinden yayılmakta, evliyanın kalbleri vasıtası ile, evliyayı çok seven kalblere gelmektedir. Feyze kavuşan bir insanın kalbi, ilimler, marifetler, kerametler hazinesi olur. Bu saadete kavuşmak için, Ehl-i sünnet itikadında olmak ve dinin emir ve yasaklarına uymak şarttır.