Gayrimenkul satışında tapu işlemi ve vekalet

Gayrimenkul satışında tapu işlemi ve vekalet
16.178 kişi okudu.

TAPU İŞLEMİ YAPILMADAN ÖNCE ALACAĞINIZ GAYRİMENKULUN BELEDİYE İŞLEMLERİ YAPILIR.

Elinizdeki tapu fotokopisi ile birlikte Gayrimenkulun bağlı olduğu Belediyenin Emlak bölümüne uğrayıp

1-Gayrimenkule ait Emlak vergisi (Bazı belediyelerde çöp vergisi su faturalarına yansımıyorsa hallerde ) çöp vergisi olup olmadığına bakılır.

2-Bunların borcu var ise satıcıya bildirerek bu borçların kapatılması talep edilir. Daha önce ödemiş olduğu vergi makbuzları istenerek borç miktarının tekrar teyidi alınır. Satıcı, şayet varsa borcunu kabul ediyorsa sorun yok siz belediyede gerekli ödemeyi yapar ve sonradan satıcıyla aranızda halledersiniz. (Burada ki esas doğru uygulama, satıcının belediyeye giderek temiz kağıdını, yani borcu yoktur yazısını almasıdır. Satacağı evin belediye borçları için alıcı uğraşmaması gerekir. Satıcı hem evini satacak para alacak, hemde angarya işlerle alıcıyı uğraştıracak. Ben şahsen kesinlikle uğraşmam, satıcı gider belediyeden temiz kağıdını getirirse ne ala yok getirmezse kendine başka müşteri bulsun!)

3- Emlak ve çöp vergileri ödendikten sonra Gayrimenkulun satış beyan değeri ilgili belediyeden yazılı olarak talep edilir. Burası çok önemli olup gayrimenkulun satış beyan değerinden daha düşük bedelle satılması halinde ceza uygulaması gelir.Şöyleki Gayrimenkulun satış beyan değeri 100,000 ytl var sayalım sizde tapu işlemi yaparken gayrimenkul 85,000 ytl den sattığınızı beyan ettiğniz takdirde aradaki 15,000 ytl vergi ziyanın farkını bilahare öderesiniz hemde geçikme faizi ile birlikte.bu işlemide emlakçı yaptığı takdirde ceza ihbarnamesini alan taraflar doğrudan size gelirler hani biz 2 yıl önce filan daireyi satmıştık bize ceza gelmiş diyerek 2 yıldır size gelmeyen müşterinizin sizin hatanızdan kaynaklandığını zannettiği vergi cezasını sizin ödemenizi gerektiğini dahi iddia eder. Yani kısaca Belediye size hangi rayiç bedeli vermişse o değerin altında satış bedeli gösteremezsiniz.

Ama beyan değeri 100,000 ytl olan bir gayrimenkulu bu bedelin üzerinde satış yapabilirsiniz. Zaten piyasa rayiç fiatlar ile beyan değerleri üzerinde gerçekleşmektedir.

4- DASK deprem afetleri sigorta kurumu deprem sigortasın yapılması gerekir.

TAPU DAİRELERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER:
Belediyeden almış olduğunuz beyan değeri ile birlikte

SATICILARA AİT:1 adet ( 6aydan önce çekilmiş fotoğraf) Satıcının Nufüs cüzdan aslı + 1 adet fotokopisi+Satıcının Vatandaşlık nosu ( Eğer vatandaşlık nosu nufus cüzdanı üzerinde yok ise www.nvi.gov.tr den temin edilebilir)

ALICILARA AİT: 2 adet ( 6aydan önce çekilmiş fotoğraf) Satıcının Nufüs cüzdan aslı + 1 adet fotokopisi+Satıcının Vatandaşlık nosu ( Eğer vatandaşlık nosu nufus cüzdanı üzerinde yok ise www.nvi.gov.tr den temin edilebilir)

Tapunun aslı veya fotokopisi
DASK poliçeniz ile birlikte ve varsa noterden vekaletiniz yoksa Emlakçılar için iş takip sözleşmesi yaparak ilk önce ilk müracaat için Tapu müdürüne müracaat edersiniz Müdür bey evraklarınızı kontrol eder,Tapu istem takip formunu doldurur görevli memura havale eder.Görevli olan dosyasını arşivden çıkarak Evraklarınızı tekrar kontrol eder .Eğer vekalet ile işlem yapılacak ise :

VEKALET VERMEDEN ÖNVE MUTLAKA OKUYUN!
Tapuda vekalet verirken dikkat edilecek 3 nokta!
Tapu işlemlerinin büyük bir bölümü noterde düzenlenen vekaletnamelerle ile gerçekleştirilmektedir. Vekaletli işlemler konusunda yapılacak bir hata veya ihmalin, ilgilisi için çok ağır ekonomik sonuçları olduğu dikkate alındığında, vekaletname verilirken bilinmesi ve yapılması gerekenler neler?

Ülkemizde; satış, bağış, taksim, hisse devri, miras intikali başta olmak üzere, bir çok tapu işlemi, ilgilisi tarafından değil, ilgilisinin vekalet verdiği bir başka şahıs aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Tapu işlemleri ile ilgili sorunların çok önemli bir kısmı “vekaletname” ile iş görülmesi sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, mülkiyet hakkınızın korunması için, tapu müdürlüğünde yapılacak işlemlere esas olacak nitelikte bir vekaletnamede aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

1)Vekile, hangi konularda yetki verildiği bilinerek vekaletname imzalanmalıdır.
Tapuda; konut veya arsanız ile ilgili olarak yapılacak işlemler konusunda vekalet verirken, vekaletname ile vekile hangi yetkileri verdiğinizi çok iyi bilmeniz gerekir. (Satış, bağış, taksim, miras intikali vs )

Vekaletname düzenlenirken, vekil tayin edeceğiniz kişiye hangi konuda yetki verecekseniz, bunu açık-net olarak notere belirtmeniz yararlı olacaktır. Vekaletnamede belirtilmemiş bir yetkinin tapuda kullanılması mümkün değildir. Ancak, noter tarafından düzenlenen vekaletnamede bulunan bir yetki, vekil tarafından tapuda kullanabilecektir. “Mirasın intikali” için düzenlenen bir vekaletname kapsamında, aynı zamanda “taksim” yetkisi de bulunuyorsa, vekil bu yetkisini kötüye kullanarak, miras payınızı bir başka kimseye taksim ederek hakkınızın kaybına yol açabilecektir.

2) Vekaletname kapsamı; “süre”, “işlem mahalli” ve “şartlı” olarak belirlenmelidir. Olumsuz durumlarla karşılaşmamak için, tapu işlemleri konusunda verilecek vekaletin, “işlem yapılacak il-ilçe”, “süre” ve “..şartlı” olarak verilmesi yararınızadır. Bu durumun önem arz etmesi nedeni ile önerimize uygun bir vekalet için örnek vermek yararlı olacaktır.
“İstanbul ili, Bakıköy ilçesi 2 nolu tapu sicil müdürlüğünde adıma kayıtlı .. ada, … parselde kayıtlı bulunan taşınmazımın, 15.07.2011-25.07.2015 tarihleri arasında, ….. isimli şahısa, …….. YTL bedel karşılığında ve bu bedelin Kadıköy Ziraat bankasındaki … nolu hesabıma yatırılması şartı ile satışı konusunda …. ‘ yı yetkilendirdim. ”

3) Vekilin azli halinde, azil durumunu tapu müdürlüğüne resmi olarak bildirilmelidir. Ayrıca, vekil tayin ettiğinizin kişiyi “azil” (vekillik yetkisinin ortadan kaldırılması) etmek istiyorsanız, “azil” yönündeki resmi beyanınızın ilgili tapuya en kısa zamanda bildirilmesi gerekmektedir. Azlin, sadece vekil tayin edilen kişiye bildirilmesi yeterli olmayıp, ilgili tapuya gidilerek, vekilin azledildiği hususunun tapu müdürlüğünde tutulan “aziller siciline” işlenmesi sağlanmalıdır.
Aksi takdirde, azledilmiş dahi olsa, kötü niyetli vekil, adına düzenlenmiş vekaletname ile sizin adınıza işlem yapabilecektir. Zira, vekilin azledildiğini tapu müdürlüğü kendiliğinde bilemeyeceğinden, hak kaybına uğramanız söz konusu olabilecektir.

Daha sonra ilgili memur sizin satış beyan değeri üzerinden yapacağınız gayrimenkul satışı için:
SATICILAR İÇİN : Binde 16,5 (%1,65)
ALICILAR İÇİN: Binde 16,5 (%1,65) harç makbuzları (BU ORANLAR ZAMAN İÇERİSİNDE GÜNCELLENEREK, DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR)

Özel işlem vergisi harç makbuzları ve döner sermaye harç makbuzlarınızı tanzim eder. Bu harç makbuzları ile Tapu dairesinin devamlı harçlarını yatırdığı ilgil bankaya giderek bu bedelleri tapu dairesinin hesabına yatırılır.Yatırılan makbuzların aslı tekrar tapu dairesine gelinerek ilgili memura tevdi edilir. İlgili memur işlemlerinizi hazırlar,Tapu müdürüne getirerek Müdür bey son kontrolleri yaptıktan sonra Alıcı ve Satıcıları odasına davet eder.Alım satış işlemi gerçekleşmiş olur.

Burada tapu dairesinde İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi …..Pafta .. ada, … parselde kayıtlı bulunan taşınmazı ……..bedelle sattım bedelini aldım diyerek imza attığınız için tapu dairesinden çıkınca gayrimenkul üzerinde hiçbir alacağınız kalmamış olacaktır. Dolayısı ile Tapu dairelerinde para saymak ve taşımak çok riskli bir olaydır peki ne tavsiye edersiniz der isenir BLOKELİ ÇEK ilk tavsiye edeceğimiz çözüm olup imzayı atmadan çekinizi alıp imzanızı atarsınız. Daha başkaca çözümleri paranızın olduğu bankadaki yetkililerle görüşerek daha fazla çözümler oluşturulabilir.
Artık satana alana hayırlı olsun tapu işleminiz gerçekleşti yalnız son bir dikkat edilecek kontrolünüz tapu dairesinden çıkmadan önce gayrimenkul alan kişi almış olduğu tapu senedinde adının ve soy adının nüfus cüzdanındaki yazılı olan isimle aynı olup olmadığının kontrol edilmekte faydası olur.

SON HABER:
TAKBİS projesi kapsamında yurt genelindeki tüm tapu kayıtları sayısal ortama aktarıldı. Merkezi veritabanına aktarılan kayıtlarla tüm tapu müdürlüklerinde TAKBİS ortamında online hizmet verilmeye başlandı.

Bakanlığın hazırladığı projeyle, taşra birimlerinde vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için online randevu yazılımı geliştirildi. Vatandaşlar artık tapu dairelerine gitmeden tapu işlemleri için sıra alabilecekler. Tapu müdürlüğüne internet üzerinden yapılan başvurudan sonra başvuruyu alan müdürlüğün ilgili personeli vatandaşın cep telefonuna işlemin başladığına, harç dekontlarının hazır olduğuna ve imza aşamasına gelindiğine dair kademeli olarak kısa mesaj yollayacak. Uygulamayla vatandaşın müdürlüklerde beklemesi ve zaman kaybının önlenmesi amaçlanıyor.

TAKBİS kapsamında bulunan tapu müdürlüklerinde, yapılan tüm işlemlere ait tapu harç ve döner sermaye ödeme bilgileri e-devlet kapısından şifresiz sunulacak. Başvuru sırasında verilen ön başvuru formu üzerinde bulunan “harç sorgu no” bilgisiyle işlemlere ait ödeme makbuzlarına www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Sistemle kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin, şikayetlerin iletilebilmesi için “Alo Tapu-Kadastro Hattı” da( 444 TAPU veya 444 82 78) oluşturuldu. İstek ve şikayetlerin aktarılması için telefon hattının yanı sıra tapu ve kadastro birimlerinin elektronik posta adresleri de kullanılabilecek.

Noterden vekaletname verirken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Öğrenmek için Tıklayın

Etiketler:

Gayrimenkul satışında tapu işlemi ve vekalet Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. barış dedi ki:

    çok aydınlandım teşekkürler.

Sayfa başına git