islamevim

Gusül abdesti nasıl alınır

133.550
Gusül abdesti nasıl alınır

Gusül abdesti nasıl alınır? (BAYAN VE ERKEK İÇİN) (Gusul abdesti konusunda, bayan ve erkek arasında fark yoktur. Her ikisinin de gusul abdesti alma şekilleri aynıdır.)

Gusul abdesti (Boy abdesti) hakkında, aşağıdaki geniş ve ayrıntılı açıklamlardan önce en basit haliyle nasıl gusledilir onu anlatalım; (Anlatılan gusul alma şekli, Hem hanımlar, hemde erkekler için aynıdır.)

Sadece Farzlarına uyarak gusül abdesti almak:
Gusül abdesti almak çok kolaydır. Ağzını-burnunu yıkayıp denize, akan bir suya veya büyük bir havuza girsen bile gusül abdesti almış olursun. Cünüp olduğunda, gusül abdesti almak için banyoya gir, bedeninde herhangi bir kir-pislik var ise temizle, Normal banyonu yap-duşunu al (Hiç kuru yer kalmayacak şekilde) çıkarken Ağza su alıp boğaza kadar çalkala ve Burnuna su çekip yıka, işte en basit haliyle farzlarını yerine getirerek gusül abdesti almış oldun. Vaktin varsa sünnetlerine uyarak gusül abdesti de alabilirsin. Sünnetlerine uyarak gusül abdesti alırsan, temizlenmiş olmanın yanında birde sünnete uymanın sevabını almış olursun.

Sünetlerine uyarak gusül Nasıl Yapılır:
Gusülabdesti almak isteyen bir kimse önce besmele okur ve : “Niyet ettim Allah rızası için gusletmeye” veya “Niyet ettim cünüplükten temizlenmek için gusül abdesti almaya” diye niyet eder. Sonra edep yerlerini temizler. Ellerini bilekleriyle beraber güzelce yıkadıktan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder. Daha sonra sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece sünnetlerine de uyarak gusül abdesti almış oluruz.

Gusul abdestini sıkışık bir zamanda almak zorunda isek, daha kısa olduğu için sadece farzlarına uyarak yapabiliriz. Fakat zamanımız varsa gusul abdesti alırken sünnetlerini de yerine getirirsek daha iyi olur. Farzlarına uyarak da, sünnetlerine uyarak da alsak gusul abdestimiz geçerlidir. Yani her iki şekilde de cünüplükten temizlenmiş oluruz. Yazımızın devamında gusül abdestinin farzları ve sünnetleri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Artık günümüzde duş almak kolaylaştı, her türlü imkana sahibiz Elhamdülillah, Normal olarak yıkanmayı tamamlayıp gusül abdesimizi alıp öylede de çıkabiliriz…Ayrıca gusül gereksin veya gerekmesin, her banyo yapılışında gusül abdesti alarak çıkmak çok yerinde bir hareket olur…Zor birşey değil ki; Banyonu-duşunu yap çıkarken gusül niyetiyle, ağzını ve burnunu temizle, mis gibi gusül abdestiyle dolaş!

Gusul abdesi almadan önce yani cünüpken, herhangi birşey yiyip içmek, günah değildir. Yenir ve içilebilir. Ancak takva açısından bu gibi ihtiyaçları gusul sonrasına bırakmak daha iyidir…

Gusül abdesti alırken, tamamen çıplak olarak yıkanmanın mahsuru varmı?
Yıkandığımız alan büyük ve geniş biryer ise, şort,mayo veya peştemal benzeri şeylerle avret yerlerinin kapatılması, daha iyi olur…Ancak günümüzde malum, çoğumuzun evinde banyoların içinde ayrı yıkanma kabinleri var. O nedenle buralarda yıkanırken tamamen çıplak olarak yıkanılabilir…Burada ölçü olarak, kollarımızı iki yana açtığımızdaki genişlik ölçüsünü kullanabiliriz…

Bu bilgilerdden sonra aşağıda gusül hakkında fıkhi ayrıntılar (gusulü gerektiren veya gusulü gerektirmeyen haller) hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Gusul abdesti videolu anlatım için Tıklayın

Guslün Farzları:
1. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.
2. Burna su çekip yıkamak.
3. Bütün vücudu ıslanmayan yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Guslün sünnetleri:
1. Gusle niyet etmek.
2. Besmele ile başlamak.
3. Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek.
4. Avret yerini yıkamak
5. Gusülden evvel abdest almak.
6. Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.
7. Su dökünmeye baştan başlamak, sonra sağ omzuna, sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.
8. Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak.

Guslü dar ve geniş zamanda olmak üzere iki türlü almak mümkündür:
1 – Suyun azlığı, soğukluğu, vaktin müsaadesizliği gibi hallerde, acele olarak yapılan gusülde evvelâ ön ve arka taraftaki kirler giderilir. Sonra üç defa ağıza, üç defa buruna su çekilerek içlerinde kuru yer kalmaması te’min edilir. Bundan sonra da baştan, sağ ve sol omuzlardan dökülen su ile bedenin tamamı yıkanıp ıslatılır. Kuru yer kalmadığı anda, gusül yapılmış olur. Bu, dar ve sıkışık anlarda ve sadece guslün farzları yerine getirilerek yapılan gusüldür.
2 – Müsait zaman ve mekânda yapılan gusülde ise, yine edeb yerleri yıkandıktan sonra, evvelâ, namaz abdesti gibi güzelce bir abdest alınır. Önce baştan, daha sonra ise sağ ve sol omuzlardan sıra ile üçer defa su dökülür. Her döküşte bedenin tamamı bir güzel ovalanır, mânevî kirlerin yanında maddî kirlerden de temizlenmeye çalışılır. Bu arada vücutta iğne ucu kadar kuru yer kalmamasına itina gösterilir. En sonunda da, kirli suların döküldüğü yere basan ayaklar, son olarak tekrar yıkanıp çıkılır. Guslün her iki halinde de, şart ve farz olanı ağız ve burun içi ile bedenin tamamında kuru yer kalmamasıdır. Bu yapıldıktan sonra, gusül yerine getirilmiş, mânevî ve maddî temizliğe kavuşulmuş olunur.

Gusul abdesti olmayanların, yapmaması gerekenler
Cünüb bir kimsenin veya hayız ve nifas halindeki bir kadının bu durumdayken yapması haram olan hususlar, şunlardır:
1 – Namaz kılmak
2 – Kur’an niyetiyle Kur’an’dan bir parça okumak (ancak dua niyetiyle okumak caizdir. Ayrıca Kur’an ayetlerini çocuklara kelime kelime öğretmek, Kelime-i Şehadet getirmek, tesbih ve tekbirde bulunmakta da sakınca yoktur).
3 – Kur’an-ı Kerîm’e ve onun en ufak bir parçasına dokunmak ya da tutmak (fakat bitişik olmayan bir kılıf veya kutu içerisinde ise tutmak caizdir)
4 – Kabe-i Muazzamayı tavaf etmek ve zaruret olmadığı halde bir mescide girmek ve içinden geçmek
5 – Üzerinde ayet yazılı olan bir levhayı veya buna benzer bir şeyi tutmak.

Guslü gerektirmeyen haller
Halk arasında guslü gerektirdiği sanılan bazı haller, guslü gerektirmez. Bunlardan bazıları şunlardır:
1- Bir erkek, kendi hanımını veya başka bir kadını yâhut bir erkeği çıplak görmekle, gusül gerekmez. Bir kadın, kendi kocasını veya başka bir erkeği veya bir kadını çıplak görmekle gusül gerekmez.
2- Kadına dokunmakla, çıplak resme bakmakla veya düşünmekle mezi gelse, fakat menî gelmese gusül gerekmez.
3- İdrar yaptıktan sonra gelen yapışkan prostat sıvısı ve vedi guslü gerektirmez. Ağır birşey kaldırmak veya bir yerden düşmek gibi sebeplerle menî çıkarsa, yine gusül gerekmez.
4- İhtilâm olduğunu hatırlayanın, menî görmezse gusletmesi gerekmez.
5- Spiral guslü gerektirmez.
6- Kıl koparmak, etek tıraşı olmak, makattan muayene olmak veya fitil kullanmak, guslü gerektirmez.
7- Kadınların ön ve arkadan muayene olması ve fitil kullanması guslü gerektirmez. Doktora muayene olurken lezzet duyarsa gusleder.

Gusül (Boy Abdesti)
Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği gerektiren hal cünüplüktür. Ayrıca kadınların hayız ve nifas kanlarının sona ermesidir. Cünüplük hali ise, aşağıda açıklanacağı üzere, şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden meydana gelir.

Guslü Gerektiren Haller:
a. Cünüplük: Cinsî münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin vücut dışına çıkması boy abdestini gerektirir.
b. Hayız ve Nifas (Lohusalık): Hayız ve nifas hali sona erince gusül farz olur.

Şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle dışarıya atılan bir meniden dolayı gusletmek gerekir. Şehvetle yerinden aynlıp, şehvet kesildikten sonra dışarıya atılan meniden dolayı da, İmamı Azam ile İmam Muhammed’e göre, gusletmek gerekir. Fakat İmam Ebu Yusuf’a göre gusül gerekmez.

Rüyada şehvetle ayrılan bir meninin, şehvet kesildikten sonra dışarıya akıtılmasını sağlamak için tenasül organını tutmak ve sonra dışarıya akıtmakta, misafir ve soğukta bulunanlar için İmam Ebu Yusuf görüşünü seçmekte kolaylık vardır. Bu yönden bu görüşün tercih edilmesini uygun görenler vardır. Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Cinsel ilişki halinde sünnet yerinin veya o kadar bir kısmın duhulü ile, buluğ çağına ermiş erkek ve kadının gusletmeleri gerekir. Meninin gelip gelmemesine bakılmaz. Bunlardan yalnız biri buluğ çağına ermiş ise sadece ona gusül gerekir, diğerine gerekmez. Ancak buluğ çağına yaklaşmış bir devrede ise, yıkanmadan namaz kılmasına izin verilmez. Namaza devam için taharette tedbirli olmak lazımdır. Bu ve buna benzer hangi haller olursa olsun ihtiyat olan yol gusletmek suretiyle şüpheli hallerden sakınmaktır.

Uykudan uyanan kimse, yatağında, çamaşırında veya bedeninde bir yaşlık görünce bakılır: Eğer rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu hatırlıyorsa, gusletmesi gerekir. Yaşlığın meni olup olmamasında şüpheye düşmesi bir önem taşımaz. Ancak ihtilam olduğunu hatırlamadığı takdirde, yaşlığın mahiyetinin ne olduğu üzerinde durulmaz ve gusül gerekmez. Çünkü akıntının şehvetle geldiği bilinmemektedir. Bu mesele İmam Ebû Yusuf’a göredir, İmamı Azam ile İmam Muhammed’e göre, gelen akıntının mezi olduğunu anlıyorsa, gusl etmesi gerekmez. Fakat meni olduğunu biliyor veya şübheye kapılıyorsa, gusletmesi gerekir. İhtiyata uygun olan da budur. Onun için fetva buna göredir.

Yatağından uyanıp kalkan kimse, ihtilam olduğunu hatırladığı halde, tenasül organında bir yaşlık görse gusletmesi gerekir. Ayakta veya oturduğu yerde uyuyan kimse, uyanıp da bu organında bir yaşlık görse, bakılır: Eğer bu yaşlığın meni olduğuna kanaati varsa veya uyumadan önce bu organı hareketsiz bir halde idi ise, gusletmesi gerekir. Fakat böyle bir kanaati yoksa ve tenasül organı da önceden uyanık durumda idi ise, gusletmesi gerekmez. Bulunan yaşlığın mezi olduğuna hükmedilir. Çünkü organın uyanık olması, mezinin çıkmasına sebeb olur.

Sarhoş veya bayılmış olan bir kimse uykusundan uyanıp da, kendisinde meni bulacak olsa, gusletmesi gerekir. Mezi bulacak olsa yıkanması gerekmez.
İdrarını yaparken, tenasül organı uyanık olduğu halde meni gelse, yıkanması gerekir. Organ uyanık olmayınca; gusletmek gerekmez, çünkü uyanıklık şehvetin bulunmasına delildir.
Bir erkek veya bir kadın rüyada ihtilam olsa da, meni dışarıya çıkmış olmasa, yıkanmak gerekmez. İmam Muhammed’e göre, böyle bir kadının ihtiyat olarak yıkanması gerekir. Çünkü kadından çıkacak bir sıvının yine ona dönmesi ihtimali vardır.

İhtilam olan veya cinsel ilişkide bulunan bir kimse, idrarını yapmadan veya çokça yürümeden veya yatıp uyumadan yıkansa da, sonra kendisinden meninin arta kalan kısmı çıkacak olsa, ikinci kez yıkanması gerekir. Fakat idrarını yaptıktan veya epeyce yürüdükten veya uyuduktan sonra şehvetsiz olarak gelecek meni guslü gerektirmez. Çünkü bu durumda o meni, yerinden, şehvet olmaksızın ayrılmış bulunur. Yine bir kadından, yıkandıktan sonra, kocasının menisi çıkacak olsa, tekrar gusletmesi gerekmez.

Bir yatakta yatıp uyuyan iki kimse, uyandıkları zaman ihtilam olduklarını hatırlamayarak yatakta meni gibi bir yaşlık görseler veya kurumuş meni görüp de o yatakta kendilerinden önce başka bir kimse yatmış olsa bu durumda meninin kime ait olduğu bilinmese, her ikisinin de ihtiyaten yıkanması gerekir.

Şehvet olmayıp da döğülmeden, ağır bir yük kaldırmadan ve yüksek bir yerden düşmeden dolayı meni gelmesiyle gusül gerekmez.
(İmam Şafî’ye göre bu hallerde de gusül gerekir.)

Yerinden şehvetle ayrılan bir meni, bedenin dışına veya dış hükmünde olan yere çıkmadıkça gusül gerekmez.
Bakire bir kızın bekaretini yok etmemek sureti ile yapılan bir ilişkide meni gelmeyince gusül gerekmez; çünkü bekaret, sünnet yerine kadar duhule engel olmuş demektir.

Cünüplük, hayız veya nefselik (loğusalık) halinde iken, gayrimüslim bir kadın veya gayrimüslim bir erkek ihtida etse, gusletmesi farz olur. Hayız veya nefseliği son bulmuş olsa da, yıkanmamış bulunsa, yine gusül gerekir. Fakat yıkanmış bulunan veya henüz cünüplük, hayız ve nefselik haline düşmemiş olan erkek veya kadın gayrimüslim ihtida etse, yıkanması mendub olur.

Kaynak: Büyük İslam İlmihâli, Ömer Nasuhi Bilmen

Etiketler:

Yorumlar
 1. Insan dedi ki:

  Selamin aleyküm. Ben üniversitede rapor almak için kolumda bir sey yokken kolumu alçıya aldim. Evdekilerde kolum catlak diye biliyolar. 1 hafta durması lazim o yuzden. Ben gusülu nasil alicam ?

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam, alçıyı çıkarıp gusülünü alacaksın. Zaten yaptığın şey caiz değil.

   1. Insan dedi ki:

    Anladim peki neden caiz degil. Daha dogrusu hangisi. Yalan soyledim evet omu ?

    1. islamevim dedi ki:

     Evet kardeşim, başkalarını kandırman caiz değil. Ayrıca bu yalan senin cünüp dolaşmana neden oluyor değil mi

 2. Anonim dedi ki:

  selam aleyküm hocam gusül abdesti alırken niyet ediyoruz üç kere ağza üç kerede burna su veriyoruz ardından namaz abdesti gibi abdest alıyoruz aldıktan tekrardan suyu ağzımıza ve burnumuza vermeden başımızdan başlayarak sağ ve sol omuzumuza dökerek bütün vucudu yıkayıp çıkıyoruz bu doğrumu ama bazıları diyorki niyet edip önce namaz abdesti gibi abdest alın sonra farzına geçin yani diyorki namaz abdestini al sonrasında tekrardan suyu 3 kere ağzına ve burnuna alarak başından başlayarak sağ ve sol omuzundan bütün vucudu yıkamak şartıyla bitir hangisi doğru .

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam kardeşim, yukarıdaki yazıda anlatılıyor, orada yazdığı gibidir.

 3. cüneyt dedi ki:

  slm hocam gusüle girerken bismillahirrahmanirrahim demek yeterlimi birde içimizden veya sesli niyet etmekte bi sorun varmı nasıl niyet etmeliyiz doğrusu nedir ( tşk şimdiden)

  1. islamevim dedi ki:

   Slm, gusülde niyet sünnettir. İster dille söyleyerek, ister kalben yapılabilir. Her ikisi de geçerli olur.

 4. Ahmet dedi ki:

  Hocam selamın aleyküm benim ailem alevi ne abdest ne gusul alırlar ben aliyorum bugün sabah ihtilam oldum onlardan çekindiğim için hamama gidip gusül alırım orda da ağza burna su verip havuza dalarım hocam ben bugün gittim suya ilaç atmışlar 3-4 gün böyle suyun rengi bulanık kalcak dedi abi bende Ağza burna su verip havuza daldım sizce gusül kabul olur mu?

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam kardeşim. Girdiğin suda necaset yani pislik yok anlaşıldığı kadar. Öyleyse ağzı-burnu yıkayıp deniz, havuz gibi su kütlesine girmekle gusül alınmış olur.

   1. Ahmt dedi ki:

    Suyun rengi değişmisti yani hocam üst kısımları görebiliyorsun ama aşağı göremiyorsun suyun rengi değişmiş gibiydi

    1. islamevim dedi ki:

     Değerli kardeşim suyun rengi değişmiş ise suyun rengini neyin değiştirdiğini ben bilemem ki. Sen kendin bakıp değerlendireceksin suyun içinde necaset var mı yok mu ben nasıl bileyim!! Havuzun temiz olduğuna emin olamıyorsan Yaz günüdür mecbur kaldın mı bir hortumun ucundan akan soğuk suyla veya 5lt lik bir plastik bidon suyla, hatta bir musluktan bile insan gusul alabilir.

 5. Muhammet dedi ki:

  Hocam selamünaleyküm ben gusul abdestini şöyle alıyorum önce niyet ediyorum sonra elimi sonra 3 kere ağız ve burun yapıyorum sonra namaz abdesti alıyorum sonra tekrar ise bütün vucudumu yıkıyorum son baş ve sağ ve sol omuzları yıkıyorum sonrada ayaklarımı yıkayıp çıkıyorum teşekkür ederim

 6. Mustafa dedi ki:

  Hocam merhaba ben gece saat 12 gibi gusulümü (el) ile bozdum ve 15-20 dk sonra uyudum sahura uyandığımda ise 20 dk falan vardı ve çok uykum vardı az bir şey yedim ve çok uykum olduğu için hemen uyudum. Sabah 11-12 gibi uyandım ve gusül aldım ama orucuma devam ettim gusulsuz oruç tutulur mu tutulmaz mi bilmiyorum ve öğlen namazından önce gusül aldım, namaz kıldım. O gün ki orucum sizce kabul olmuş mudur yoksa günah mı işlemişimdir sizce. Hocam yaşım ise daha 16-17 sizce kabul olur mu hocam lütfen cevaplarsaniz sevinirim hocam inşallah kabul olmuştur.

  1. islamevim dedi ki:

   Merhaba kardeşim, bir daha aynı şeyi yapma kardeşim. Mübarek ramazandayız, günü ayrı faziletli gecesi ayrı faziletli. Şimdi fıkhen cünüp olarak oruca başlanır ve devam edilir. Ama bu ruhsat keyif için değil zorda kaldığın zamanlar içindir. Yani cünüp olursun ama gusül almak mümkün olmaz imsak gelir o zaman orucuna niyet eder ilk fırsatta hemen gusülünü alır. Neyse senin orucun sahih olur ama ramazana hürmet lazım…

 7. bülent dedi ki:

  Slm abdest sonunda başa omuzlara üçer defa su döktükten sonra tekrar başa su döküp bütün vücudu ice yıkarsak abdest bozulurmu tekrar almaya gerek varmıdır ( Tşk )

  1. islamevim dedi ki:

   Abdest niye bozulsun? guslü bozan şeyler bellidir, en kısa zamanda bunları iyice öğrenin ki bu şekilde vesvese yapmayın!

   1. bülent dedi ki:

    Anlaşıldı çok tşk

 8. İsimsiz dedi ki:

  Selamın aleyküm hocam boy abdesti alırken aklıma değişik şeyler geliyor örneğin bir kadın diyelim bu abdestimizi alırken tekrardan başa dönememize gerek var mı veya öyle alsak abdestimşz geçerli olurmu

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam kardeşim, akla gelen şeylerle gusül abdestinin alakası yoktur. tekrar başa dönmeye gerek yok.

 9. Can demir dedi ki:

  Hocam ben biyerde okudum, banyoya girmeden evvel besmele cekin cekmeden girerseniz agzinizi hic kipirdatmadan icinizden soyleyin sonra gusul abdesttinize niyet edip alin diyordu neden oyle anlatirmisin dogru mu acaba?

  1. islamevim dedi ki:

   Cünüpken gusül için banyoya girdiğin zaman niyet edersin ve besmele yerine Bismillahilazim demek daha doğru olur. Çünkü besmelenin Kuran’dan bir ayet olduğu düşünülerek cünüpken söylenmemesi görüşü vardır. Ayrıca niyet ve besmele gusülde şart değildir. Bunları kalben de yapabilir veya yapmaya bilirsin. Niyet ve besmele sünnettir. Ancak dediğim gibi en iyisi kalben niyet edip Bismillahilazim diyerek gusülünü alırsın.

 10. Hocam dedi ki:

  Selamun aleykûm hocam ben gusûl’ü söyle alıyorum
  (Gusûl’ü normal abdest ten de önce alıyorum)
  Önce niyet edip ellerimi yıkıyorum sonra 3 boğazıma kadar su çekip tükürüyorum,3 burnuma su çekip sümkürüyorum,3 defa kafama mesh ediyorum,önce sağ kolum olmak üzere sol kolumuda derinlemesine yıkıyorum sonra da tüm vücut doğru mudur hocam???

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam değerli kardeşim yukarıda gusül abdesti nasıl alınır ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Lütfen orayı okurmusun. Doğrusunun nasıl olduğu orada yazıyor zaten.

 11. Zafer dedi ki:

  Selamın aleyküm hocam ben gusül abdesti almak için sol ayak la banyo ya giriyorum ilk önce sabunla baştan aşağı yıkanıyorum sonra niyet edip normal abdesti mı alıyorum sonra tekrar ağzıma ve burnuma 3 defa su veriyorum sonra başıma şu döküp ovduktan sonra tekrar başımı şu ile yıkayıp sağ omzuma su döküp sağ tarafı ayak ucuna kadar ovduktan sonra tekrar suyla yıkıyorum sonra sol tarafımı da aynı şekilde yıkayıp sağ ayakla banyodan cıkıyorum

 12. K dedi ki:

  Hocam ben sadece gusülde niyet edip farzlarını yapıp banyodan çıkıyorum. Başlığı okudum ama ben yinede size sorup emin olmak istedim. İyi günler 🙂

  1. islamevim dedi ki:

   Farzlarına göre veya sünnetlerine de uyarak gusül alabilirsin. Her ikisi de geçerlidir. Ancak sünnetlerine uyarak alınan gusül daha faziletlidir, sünnete uymanın sevabı vardır.

 13. Barış dedi ki:

  Hocam gusül abdesti icin ilk önce güzelce duş aldim ardindan gusül abdesti icin sol ayagimla banyoya girdim niyet ettim ellerimi bileklerimi yikadim sonra avret yerlerimi temizledim yikadim ardindan normal namaz abdesti aldim ardidan vucudumu tepeden tirnaga kuru yer kalmayacak sekilde yıkadım sence kabul olur mu?

  1. islamevim dedi ki:

   Yukarıdaki yazıda gusül abdestinin nasıl alındığı ayrıntılı olarak yazıyor. Gayet açık ve net, anlaşılmayacak birşey yok. Bir zahmet yazıyı okuyuver. Kabul olmasının sencesi bencesi olur mu? Kabul edecek olan Allah c.c dür.

 14. cüneyt dedi ki:

  slm ben niyet edip sol ayakla banyoya giriyorum bilekler avret yerleri ağza burna 3 dafa su sonra başa ve omuzlara su döküyorum bunlar bitince bütün vücudu ice yıkıyorum sağ ayakla çıkıyorum banyodan bu şekilde gusül almış olurmuyum ?

  1. islamevim dedi ki:

   slm. olursun kardeşim.

 15. cüneyt dedi ki:

  slm başa 3 defa su dökünce sağ yada sol el farkediyormu ? hangi elimizle dökmeliyiz başa.

  1. islamevim dedi ki:

   Farketmez kardeşim.

 16. Ferhat dedi ki:

  Hocam suan orucluyum gece ruyalandim kalktım banyo yaptım. yanlız burnuma su çekerken gözlerim bile yaşardı burnumun köküne kadar su girdi ama boğaz borumdan miydeme su kacmadigina eminim.afedersiniz ama hatta boğazım temizlensin diye tükürük bile çekerek attım orucun bozulmusmudur. Hocam birde diğer sorum tahret alınca yada banyo esnasında taharet yerlerine su tutunca içeriye su kacarmi oruç bozulur mu, teşekkürler.

  1. islamevim dedi ki:

   Burnuna su çekerken orucu bozma kastın olmadığına göre orucun geçerlidir, devamedebilirsin. Taharet alırken veya banyoda o şekilde oruç bozulmaz.

 17. Şahin dedi ki:

  İmsaktan önce cunup olundu ve temizlenmeden uyudu sabah temizlenirse oruç tutulabilir mı kabul olurmu

 18. Erman dedi ki:

  Sayın hocam gusul abdesti alan birinin shortla yada boxerla abdest almasi ne kadar dogru sonucta avret yerleri kapali oluyor meni yada pisliğin gittiginden nasıl emin olucaz ben kuvette niyet ettim niyet eyledim gusul abdesti almaya deyip dusu aciyorum bi su dokunuyorum sonra avret yerlerini temizliyorum ve tamamen ciplak olarak 3 kere agza 3 kere burna su verdikten sonra tekrardan vucutta kuru yer kalmicak sekilde sampuanlanip normal dusumu alip cikiyorum gusul sayiliyor mu surekli boyle aliyorum.

 19. Erman dedi ki:

  Selamin aleykum hocam dun ilk sahura kaldik ve ben teravi namazından 3 saat önce 2 tane bira içtim ve sonrasinda pismanlik duydum ve gece sahurda sahur yapıp niyet edip orucumu tuttum sizce orucum kabul olurmu niyet ederken allahim beni affet yasak kıldığın haram kildigin şeyi ictim ama pisman oldum sen herseye kadirsin sen affedicisin allahim orucumu kabul et dedikten sonra normal niyetimi edip yattim sizin görüşünüz nedir hocam

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam, kabul olup olmayacağını ben nereden bileyim. Onu sadece Allah c.c bilir. Bu konuda kabul olur veya olmaz diye hüküm veremeyiz. Benim görüşümü soruyorsun, yanlış iş yapmışsın…

 20. Mert dedi ki:

  S.A hocam ben banyoya giriyorum sonra elimi bileklerime kadar yıkayıp niyet edip besmele çekiyorum sonra lifle penisi temizleyip elimi bileğe kadar yıkayıp normal abdesti alıyor ve sifonu başıma tutup sonra sağ ve sol omzuma tutup her yerimi ıslatıp yıkanıp çıkıyorum abdestim kabul olurmu ?

  1. islamevim dedi ki:

   A.s olur inş.

 21. Qkwwnkwbs dedi ki:

  Hocam hasta olduğum için burnuma su çekemiyorum. Ne kadar denesemde olmadı. Böyle abdest almak zorunda kaldım. Kabul olur mu?

  1. islamevim dedi ki:

   Kardeşim gusülün şartları bellidir. Ben bilemem ki kabul olup olmadığını. Kabul edecek Allah c.c dür. Sen kendin bileceksin şartlar yerine geldi mi gelmedi mi. Uğraştım diyorsun, burnuna su çektiysen olmuştur. Hiç su girmemişse içine olmaz.

 22. Ata dedi ki:

  Selamun aleyküm hocam

  Ben gusül alırken ilk önce niyet edip ellerimi yıkıyorum 3 ağız 3 burun sağdan aşağıya 3 kere su döküp sonra soldan aşağıya 3 kere su döküyorum en sonunda da hiç kuru yer kalmıyıcak kadar yıkanıyorum girerken solla çıkarken sağ ile çıkıyorum bu şekilde gusülümü alabilir miyim ?

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam kardeşim, alabilirsin. Gusul geçerli olur. Ayrıca yukarıdaki yazıda da anlatıldığı gibi sünnetlerine tam uyarak da alabilirsin. Konuda ayrıntılı olarak anlatılıyor.

 23. Yusuf dedi ki:

  Hocam selamun aleyküm.
  1- Cünüplükten ne kadar süre sonra gusul almalıyız (gusulsuz attığın her adım günah diyenler var)
  2- Vesvese tam olarak ne oluyor

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam, cünüp olduktan sonra hemen yıkanmak temizlenmek gerekir. Vesvese ile ilgili sitede birçok yazı var arama yapıp onlardan faydalanabilirsin.

 24. Erdem dedi ki:

  Hocam selam, ben once yıkanıp sonra nıyetımı edıp, 3 kere agız 3 kere burun, bas, sag-sol omuz sonra tepeden asagı guzelce yıkanıp cıkıyorum ve sonra normal abdest alıyorumm ama goruyorum kı bınlerce kafa karıstıran sey var ne olacak boyle herkes ayrı bırsey soyluyor ve benım aldım abdest dogru mu?

  1. islamevim dedi ki:

   Sana da selam, Güzel kardeşim yukarıdaki yazıda gusül abdestinin nasıl alınacağı ayrıntılı olarak anlatılıyor. Kafa karıştıracak birşey yok, sen yazıyı dikkatli olarak okumamışsın. Senin aldığın abdest de geçerlidir. Fakat tam olarak sünnetlere uygun olması için normal abdesti önce alabilirsin. Yazıyı okursan herşey anlatılıyor orada.

 25. Kimi dedi ki:

  Merhaba hocam ben gusül abdesti aldım fakat ertesi gün nedense namaz abdestinde bir şeyi unuttum zannediyorum. Tekrar mı gusül abdesti alayim ve ben burna su aldım ve sümkürdüm bir şey olmaz değil mi?

  1. islamevim dedi ki:

   Merhaba kardeşim, gusül ve namaz abdesti farklı şeyler. Namaz abdestinde birşeyi unuttum diyorsun, unuttuğun şey farzlardan değilse sıkıntı olmaz. Ama namaz abdestini eksik veya yanlış aldıysan ve bunu farkettiysen abdestini ve namazını iade edersin.

 26. Can dedi ki:

  Hocam benim peniste eğrilik var doktora gittim, sertleştir düzelt 10 dakka tut dedi, bende lavobada sertleştirmeye çalıştım sonra baktım olmuyor bıraktım. O zaman idrarımı yapıyordum bende korktum meni gelirse diye, sonra baktım beyaz yapışkan bir sıvı geldi idrarla, gusül gerektirir mi?

  1. islamevim dedi ki:

   Meni haricinde gelen sıvı için gusül gerekmez. Şart değil ama fırsat ve imkan varsa her banyo sırasında gusül almak iyi olur. Gusül gereksin veya gerekmesin her duşa girdiğimizde gusül alıp çıkmak ve bunu alışkanlık haline getirmek iydir.

 27. raşit dedi ki:

  hocam merhaba güsül abdesti için önce ellerini sonra ağıza ve sonra burnuna yaptıktadan sonra tekrar abdesti normal olarak alacağız yada kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 28. ERDEMM dedi ki:

  cünüplük başka nasıl geçer? Cevaplarsanız sevinirim.

  1. islamevim dedi ki:

   Cünüplük gusül abdestiyle gider başkası yok!

 29. Mustafa dedi ki:

  Hocam iyi günler:
  Ben banyoya girince ilk avret yerleri temizliyorum sonra normal abdest alıyorum,sonra yeniden avret yerlerini yıkayıp ağza ve buruna sırayla 3 kere su veriyorum sonra başımı mesh edip 3 sağa omza 3 sol omza su döküp her yerimi yıkıyorum.Sonra sağ ve sol ayağımı yıkıyorum.Böyle kabul olur mu?Bide;Banyoya girince mi alınmalı yoksa çıkarkene mi alınmalı cevaplarsanız sevinirim.

  1. islamevim dedi ki:

   İyi günler kardeşim, anlattığın şekliyle gusül abdestini alabilirsin.

 30. Doğu dedi ki:

  Hocam alerjim olduğu için sürekli burnum akıyor ve sürekli iki delikten biri tıkalı. Gusül alırken dakikalarca tıkalı burnu açmak için uğraşıyorum fakat bir yararı olmuyor. Tıkalı şekilde su çekmeye çalışıyorum fakat öyle de su ya girmiyor ya da çok az giriyor. “Allah’ım sen affet, kabul et” deyip devam ediyorum gusül almaya. Sizce bu şekilde alınan gusülde bir sorun var mıdır?

  1. islamevim dedi ki:

   Sorun yok, bu şekilde alabilirsin gusül abdestini.

 31. İsimsiz dedi ki:

  Hocam Selamın aleyküm ben oruçlu değilim Ramazan ayında iftar dan sonra cinsel istegimizi gerçekleştirebilir miyiz?

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam, meşru yollardan cinsel ihtiyaçları karşılamak helaldir kardeşim.

 32. Baran dedi ki:

  Hocam farz’a göre gusül alırken niyet edecek miyiz ?

  1. islamevim dedi ki:

   Tabi ki her şekilde gusüle niyet etmek gerekir.

 33. ozan dedi ki:

  Selamın Aleyküm hocam ben gusül aldıktan sonra annem babam eve geldi banyo mu yaptın dedi bende evet dedim sonra içim içimi yedi acaba gusül kabul olur mu hani öyle dedim ya lütfen yardım edin

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam, söylediğin şeyin gusülle alakası yok kardeşim! Gusül abdestini doğru olarak aldıysan kabul olur niye kabul olmasın. Belli ki yaşın küçük… Gusül abdesti nedir? Niye ve ne zaman alınır bunları öğren, yukarıdaki yazıyı iyice oku. Şimdiden kafanı yanlış bilgilerle ve olmayan şeylerle doldurursan sonradan vesvese hastalığına kapılırsın.

 34. Murat dedi ki:

  guslün sadece farzını alırsak sırası nasıl olur siz ağızı ve burnu çıkarken yıkayın demişsiniz yoksa tam tersimi

  1. islamevim dedi ki:

   farketmez, mühim olan ağzın, burnun ve kuru yer kalmayacak şekilde bedenin yıkanmasıdır. Hiç bilmeyenler için en azından gusülü öğrenip bilmeleri ve zor birşey olmadığını anlamaları için basitçe açıkladık. En güzeli sünnetleriyle beraber gusül almak olur. Ya da ağıza buruna su vermeyi hiç olmazsa üçer defa yapmak lazım ki kuruluk kalmasın.

 35. Sorum olacak dedi ki:

  Hocam Selamın aleyküm ben gece rüya gördüm kalktığımda sehvetlenme vardı ama meni gelmemişti biraz geç gittim lavaboya meniye bakmaya akşamdan kalma bir islaklik vardı o olabilir ama fazla islaklik yoktu dedimki kurusun hani belli olur kalktığimda sabah iç çamaşırımda kurumuş meni izine rastlamadım gusul almam gerekir mi yine?

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam, birşey yoksa demek ki cünüplük olmadı, cünüplük yoksa gusül gerekmez.

 36. C dedi ki:

  Ağızda kuru yer kalabilir mi çünkü fazlası vesveseye düşürüyor?

  1. islamevim dedi ki:

   Gusül şartları arasında ağız ve burnu yıkamak var, ağızda kuru yer kalabilir diye bir ayrıntı yok.

   1. C dedi ki:

    Yani anlamadım daha açık olarak söyler misiniz?

    1. islamevim dedi ki:

     Ağızda kuru yer kalabilir mi diyorsun, bende böyle birşey yok diyorum. Yani ağız yıkanır ama ağızda kuru yer kalsa da olur diye bir fetva duymadım ben.

 37. Baran dedi ki:

  Hocam selamın aleyküm ben geçen internette gördüm bir hoca fetva verirken hani Şura kuru kaldı diye vesvese yapanlar için dediki Allah kabul etcekse şu bardaktaki su ilede kabul eder Allah kabul etmezse okyanusla yikansa nafile benim şuradan anladigim Allah kalpteki niyete bakıyor ayrıntıya değil sizce doğru bir görüş mü?

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam, kardeşim gusulün alınış şekli bellidir. Sen buna uyarak gusül abdestini alırsın… hepsi bu. Bardakla falan olur mu öyle!

 38. okan dedi ki:

  Gusul alirken burnumuza genzimiz sizlayana kadar su cekmessek, gusul kabul olur mu?

  1. islamevim dedi ki:

   Olur

 39. Baran dedi ki:

  Hocam selamın aleyküm ben cünüp oldum guslü hamamdaki havuzda almayi planlıyorum havuz biraz küçük tahmini olarak 10-20 m2 birsey zaten kimse fazla girmiyor orda niyet edip ağza Burna su versem ondan sonra suya dalsam gusül olur mu?

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam, madem hamamda alacaksın niye akan suda almıyorsun. Mecbursan cünüplükten temizlenmek için havuzda alırsın ama akan suda alma imkanı varsa onu tercih et.

   İçinde necaset olup olmadığını bilmediğimiz bir havuzun görüntüsü temiz ise, temiz olduğuna hükmederiz.

   23 metrekareden ufak olan bir havuza fıkıh lisanında “küçük havuz” denir. Mesela küvetler böyledir.

   23 metrekareden büyük olanlarına da “büyük havuz” adı verilir. Göl ve deniz, genelde yüzme havuzları bu ölçülerden büyük olduğu için bunlar “büyük havuz” hükmündedir.

   Necaset, büyük havuza düşerse, pisliğin üç eserinden biri, yani rengi, kokusu veya tadı belli olmayan her tarafından abdest ve gusül caiz olur. Mesela gölün yukarı tarafında idrar yapılmış, fakat aşağı tarafında bir eseri görülmezse, orada abdest almak caizdir.

   1. Baran dedi ki:

    Havuzda alırsam vesvese olmaz ama akan suda vesvese olabilir

 40. Ahmet dedi ki:

  Hocam Merhaba ben günler önce gusül abdesti aldım fakat bir yer kuru kaldığını farkettim ama okula geç kalcaktim akşam gelip su verirsem o kuru kalan yere gusül geçerli olur mu

  1. islamevim dedi ki:

   Günler sonra farkettim ne demek… insan ya çıkınca farkeder ya çok uzun olmayan bir süre içinde… Kuru kalan yeri yıkarsın olur. Ben böyle günler sonra farketmek diye birşey duymadım, sen en iyisi diyanete sor.

 41. Ahmet dedi ki:

  Hocam Merhabalar ben gusül abdesti alıcam fakat şort giycem biraz kısa ama cinsel uzvu kapatıyor o şortla gusül alabilir miyim?

  1. islamevim dedi ki:

   Merhaba kardeşim, şortla gusül abdesti alabilirsin.

 42. anonim dedi ki:

  hocam selamın aleyküm gusül abdestinde burna su verdikten sonra sümkürmesek olur mu?

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam kardeşim, olmaz!

   1. anonim dedi ki:

    birde hocam kaşlarım biraz çok su döküyorum ama iyice içlerine gitmiyor ne yapmam lazım deriye zor deyiyor

    1. islamevim dedi ki:

     Güzel kardeşim, senin ne yapman lazım biliyor musun! Acilen tedavi yoluna gitmen lazım. Bu vesveselerden kurtulman lazım. Neredeyse her uvzunda vesvese yapıyosun. Şimdi ben senin soruna ne cevap vereyim? Sen kaşının içine su gitmediğini nasıl görüyorsun acaba? Suyu bolca alırsın iki elinle yüzünü ovalarsın, olur biter. Olmadı birdaha tekrarlarsın… Duşun altına girip güzelce yıkanıp, sabunlanınca birde durulanınca zaten her yerine su değer. Sen olmayacak şeyler aklına getitrip kendi kendine sıkıntı yapıyorsun…

 43. anonim dedi ki:

  hocam selamın aleyküm ben bugun biraz kötü şeyler düşündüm şehvetlenme oldu şehvetlenme azalırken lavaboya gittim şeffaf bir sıvı geldi yapışkan gusül abdesti almam gerekir mi?

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam, gusül alman gerekir.

   1. A dedi ki:

    Hocam meni geldiği zaman gusül almak lazım diye biliyorum o gelen büyük ihtimalle şeffaf sıvı ise ya idrar yada vedi değil midir

    1. islamevim dedi ki:

     Güzel kardeşim, meni, mezi, vedi nedir… sana link vermiştim https://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4040 oradan tanımlarını oku, hangisine uyuyorsa onun gereğini yap. İnsan bunu kendisi bilir. Şehvetden bahsediyorsun, yapışkan diyorsun v.s bende sana her ihtimale karşı gusül al diyorum. Neyin ne olduğunu kendin bileceksin…

 44. Murat dedi ki:

  Selam aleyküm hocam size bir sorum olacak,bazen uzun süre insan boşalmadımı veya herhangi bir ilişki durumuna girmedimi insan büyük abdestini yaptığında ve genelde kabızsa zorlama esnasında az miktarda beyaz sıvı erkeklik organından gelebiliyor o zaman insan cünüp oluyormu.Bu arada hani yazmışsınız ya yüksekten atlarken veya ağır birşey kaldirmayla insandan meni gelse abdest bozulmuyormuş.büyük abdest yaparkende bazende böyle oluyor zorlamayla ama öyle katı gelmiyor su gibi ama beyaz artık mezi mi,meni mi diyoruz buna ama isteyerek yapılan birşey değil genelde uzun süre boşalmadım mı olur zorlanma esnasında? Hocam umarım doğru anlattım. Saygılar.

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam kardeşim, şehvetsiz olarak zorlanmayla gelen meni gusulü gerektirmez. Kaldı ki senin anlattığın büyük ihtimalle “vedi”. O da gusülü gerektirmez. Bu durum sık sık oluyorsa doktora görünmende fayda var.

 45. Anonim dedi ki:

  Meni çıktıktan sonra sadece avret yerimizi ve ellerimizi yıkasak olur mu

  1. islamevim dedi ki:

   Ne olur mu diye soruyorsun anlaşılmadı!

  2. İsimsiz dedi ki:

   Kardeşim meni çıktıktan sonra gusül abdesti alman gerekir

 46. İsimsiz dedi ki:

  Hocam selamın aleyküm akşam ile yatsı arasında gusül alınırsa o kişinin guslü kabul olur mu?

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam kardeşim, gusül abdesti nasıl alınır ve gusül almayı gerektiren haller nelerdir bunları iyice öğrenmeni tavsiye ederim. Bunlar arasında herhangi bir vakitte gusül alınmaz diye bir şart yok ki! Sen acaba nasıl böyle bir düşünceye kapılıyorsun. Gusulün şartları bellidir, nasıl alınacağı bellidir. Cünüp olduğun zaman abdestini alır temizlenirsin. Bunun haricinde kafanı olmayan şeylerle meşgul etme.

 47. İsimsiz dedi ki:

  Hocam selamın aleyküm ben vesvese yaptım burna su verdim ama iyice derinlere gitmedi yine gusül kabul olur mu

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam kardeşim kendi kanaatine göre cevap bulacaksın. Orta derecede su gitmesi yeterlidir. İyice genzine gitmesi gerekmiyor zaten.

 48. İsimsiz dedi ki:

  Hocam diyelim bir yeri yikamayi unuttuk farkına vardiktan 1 saat sonra yikasak gusül yine tamam olur mu

  1. islamevim dedi ki:

   Olur, fakat o arada bir ibadet v.s yaptıysan tekrarlaman lazım.

 49. asker dedi ki:

  Selam aleyküm hocam
  1 Gusül abdesti almak için banyoya giriyoruz ama arada dışardan birisi bir soru soruyor diyelim buna cevap verelim mi yani kısacası dışardan konuşturdular cevap verelim mi sonuçta gusül abdesti alıyoruz.
  2 Hocam yakında asker olacam banyo esnasında beni konuşturdular veya bir arkadaşım bana baktı veya yanımda durdu gusul gecerli olur mu.
  saygılarımla.

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam kardeşim,
   1-Mutlaka cevap vermen gerekiyorsa verirsin.
   2-Askerlikte bulunduğun şartlara bağlı olarak banyo imkanların değişik olabilir. Serbest veya sıkışık olarak banyo yapmak zorunda kalabilirsin. Banyo sırasında peştemal gibi bir örtüyle olursunuz zaten o nedenle bahsetiiğin olasılıklar gusülü etkilemez, konuşmak zorunda kalırsan da konuşursun.

 50. FERHAT dedi ki:

  selam hocam bu sorduğumuz soruları dısardan bilenler mi cevaplıyorlar yoksa sayfanın gerçek yetkilileri mi cevaplıyorlar?
  Sorma sebebim cevaplarda islamevim başlığı cevaplamış diye görünüyor.
  Amacım yetkili hocalardan bilgi almaktır.Çünkü dışardan halk yorum yapsalar hep kafadan dolma bilgiler yazarlar. Yanlış bilgi öğrenmeyelim diye sordum.
  ALLAH RAZI OLSUN HOCAM.

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam, dışardıdan cevap yok kardeşim. Bunlar temel ilmihal bilgileridir zaten. Bak internet elinin altında bu bilgilerin verildiği çok sayıda site var, olmadı diyanetin sitesine girip bak. Maksat için rahat etsin.

 51. MURAT dedi ki:

  selam hocam size birkaç soru soracaktım.
  Yukardaki gusül ile ilgili yazılanları hepsini ezberledim ama sormak istedigim konular var.

  Sadece gusül abdestinin farzlarını alırsak banyodan çıktığımız zaman namaz kılabilirmiyiz. Veya banyodan çıktık üstümüzü giydik tekrar lavaboda namaz abdesti almalımıyız namaz kılmak için.

  Sadece farzlarını alırken banyodan çıkmadan önce ağzımızı ve burnumuzu yıkama işlemini 3 defamı tekrarlamalıyız.bu arada ağız yıkanırken baş parmakla veya işaret parmağıyla dişleri sürtmek şart mı.

  Hocam banyo ettik çıkarken ağzımızı yıkadık burnumuzuda yıkadık (ama ağzımızın ve burnumuzun yıkanması esnasında yere dökülen sular ayaklarımıza veya bacaklarımıza sıçradı diyelim su tutalım mı? buralarımıza veya vücudumuza?

  Zamanın kısıtlığında alınan abdestte baş ve omuzlara 1 sefer mi su tutmalıyız 3 sefer mi su tutmalıyız.

  Son olarak sünnetlerinede uyularak alınan abdestte baş ve omuzlara su tutma işleminde sürtme ve ovma her 3 döküşte tekrarlanmalı mı veya 1 sefer tekrarlamak olur mu.

  ŞİMDİDEN allah razı olsun sizden HOCAM. Cevaplarınızı beklemekteyim saygılarımla.

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam kardeşim.
   1-Gusül abdestini ister farzlarına uyarak, ister sünnetlerine uyarak almış ol, bu abdestlerle namaz kılabilir, normal abdest gerektiren bütün ibadetleri yapabilirsin.

   2-farz olan ağzı burnu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaktır. Birer defa yıkamakla kuru yer kalmadığına şahsen ben tam emin olamıyorum. O nedenle ağzımı ve burnumu üçer defa yıkarım. Ayrıca daha iyi temizlenmiş olur. Yani ister birer defa ister üçer defa yıka gusül geçerlidir ama kuru yer kalmaması lazım o nedenle üçer defa yıkamak, yıkarken özen göstermek daha iyi olur. Parmakları dişler sürtmek şart değil ama mümkünse gusüle başlamadan veya yıkanırken dişleri misvaklamak veya fırçalamak daha iyi olur. Böylece diş aralarında kırıntı v.s varsa temizlenmiş olur.

   3- Tabi gusül tamamlandıktan sonra en son çıkarken ayaklara ve bacaklara su tutmak iyi olur. Birşey sıçradıysa bile giderilmiş olur.

   Şimdi üçüncü ve dördüncü sorulara şöyle cevap verelim. Hem tekrar olsun.

   Zaman kısıtlıysa demek ki farzları yerine getirip gusülü tamamlamamak istiyoruz. Buradaki şartlar, ağızı ve burnu kuru kalmayacak şekilde yıkamak, bütün bedeni aynı şekilde hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaktır. Bunları yerine getirdiğinde gusül tamamlanmış olur.

   Sünnetleriyle beraber alıyorsan önce baştan, daha sonra ise sağ ve sol omuzlardan sıra ile üçer defa su dökülür. Her döküşte bedenin tamamı bir güzel ovalanır.

 52. İsimsiz dedi ki:

  Hocam selamın aleyküm akşam ile yatsı arasında gusül alınır mı?

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam kardeşim, gusül ihtiyacı olduğu her an, her zaman gusül alınır.

 53. Ali dedi ki:

  hocam selamın aleyküm gusül alırken tırnak arasındaki kirler gusle engel midir ben temizlemeye çalışıyorum ama engel mi değil mi takıldım arada kalıyor suya koyup çıkarıyorum

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam kardeşim, sünnete uygun olanı, bu tür kirleri iyice yıkadıktan sonra gusletmektir. Yani tırnaklar kesilir, mümkün olduğu kadar temizlenir. Yaptığın iş dolayısı ile tırnakların altına, içine doğru bir kir varsa buna aşağıda anlatıldığı şekilde cevaz verilmiştir.
   Derici ve boyacının tırnaklarına ve tırnak altlarına bulaşan boya ve benzeri şeyler, tırnak aralarına giren çamur, toprak. Suyun geçmesini engellerse de, ilim adamlarının çoğu bunda zorluk bulunduğunu dikkate alarak cevaz vermişlerdir. O halde bu konuda da zaruri (kaçınılması çok zor) halleri genel hükmün dışında tutmak gerekir. Çünkü Şer’î kaidelerde bu kapıyı açık tutmuştur.

 54. Yok dedi ki:

  Selaminaleykum hocam ben gusul alırken burnuma şu çekince bazen hapsuruyorum bu gusulu bozar mi?
  Birde ben hala kovayla gusul almıyorum, dışta alıyorum sunnetiyle birlikte herysey bitince her yerini yikyorum kabul olur mu?

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam kardeşim, hapşırmanın gusül ile ilgisi yoktur. Gusülü bozmaz. Nerde alırsan al şartlarını yerine getirdikten sonra alınan gusül geçerli olur.

 55. İsimsiz dedi ki:

  Hocam sünnettekilerin bazılarını yapıyorum bazılarını yapmıyorum yinede yaptıklarım kabul oluyor mu ? bir de hepsini tam yapmasam olur mu ?

  1. islamevim dedi ki:

   Ne yaparsan kendine, farzlar yerine geldi mi gusül geçerli olur, sünnetleriyle yaparsan tabi ki daha iyidir.

 56. S.a dedi ki:

  Burna su çekilirken burnun acıma hissi olması mı lazım yoksa normal mi olmalı burnuma su çekince burnum çok yanıyor.

  1. islamevim dedi ki:

   Normal şekilde burnu temizlemek yeterlidir. Çokta basite almak olmaz. Ortalama şekilde burnnu temizlemek lazım.

 57. Esk... dedi ki:

  Esselamü aleyküm hocam. Ben bilerek cünüp oldum. Öğle namazı vaktiydi, askerdeyim ve banyo sırası olduğundan. Öğle namazı geçti. Eda edemedim. Cem edeceğim lakin bilerek cünüp olduğumdan . Ne yapacağımı bilemiyorum.. Bi aydınlatırsanız sevinirim.. Saygılarımla…

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam kardeşim, tevbe edersin öğle namazının farzını ilk fırsatta kaza edersin….

 58. Görkem dedi ki:

  SelamunAleyküm. hocam gusül abdesti alırken iğne ucu kadar yer kuru kaldıysa ve bunu biz unutsak veya bilmesek namaz kılsak namaz kabul olurmu olmaz ise günah olurmu?

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam, unuttuysan gusül geçersiz olur. Bilmeden olduysa dikkat etmedin, özen göstermedin demektir. Herşeyi usulüne uygun ve dikkatli yaptın, yinede senin bilmediğin, hiç farketmediğin bir eksiklik olduysa Allah c.c nün merhameti sonsuzdur.

 59. Rhhoo dedi ki:

  Banyoda normal sabunla yıkandıktan sonra niyet edip. 3 kere agıza burna sag ve sol omuza su versek gusul abdesti almıs olurmuyuz yoksa tekrar dan tum vucudu yıkamak gerek mı

  1. islamevim dedi ki:

   Sabunla yıkanırken vucudun her yerine su deydiğse ağız ve burnu yıkadıktan sonra gusül abdesti almış olursun.

 60. Uğur.H dedi ki:

  Selamun Aleykum Hocam ben 1 kere elle bosaldim aradan 30 dk geçti banyoya abdest almaya girdim ama almadan oncede 1 kere elle boşaldım sonra 2 dk bekleyip abdestimi aldim ardindan duştan çıkınca çamaşırımda ıslaklık hissettim bir sıvı her neyse farkına olmaan akmış sonra 5 dk bekleyip tuvalete girip idrarımı yaptım sonunda şeffaf bir sıvı vardı yapış yapış tekrar boy abdesti almam gerekir mi hocam.

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam tekrar gusül alman gerekir.

 61. Mert dedi ki:

  Selamunaleyküm dilimde yara çıkmış böyle kabarmış bişey deyince dilime yanıyor bu şekilde boy abdesti aldım ama ben çıktıktan sonra farkettim boy abdestimi etkilermi

  boy abdesti aldım ama cünüpken dokunduğum yemeklere dokunup yiyemiyorum sanki boy abdestimi etkileyecek düşünüyorum onu yedikten sonra tekrar cünüp olacakmış gibi hissediyorum böyle bişey olurmu boy abdestimi etkilermi yiyebilirmiyim bide boy abdesti alırken burnuma su çektiğimde her defasında sol elimle sümkürüyorum bu doğrumudur.

  Elimin bazı yerleri hafif sıyrılmış bu boy abdestimi etkiler mi.
  Bide kulağımı temizlediğim halde bir yerinde kir kalsa bu da etkilermi boy abdestini
  Son olarak elimi sıvı sabunla yıkıyorum elimizde köpük kalıyor bu şekilde ağzımıza su verip yuttuğumuzda bide burnumuza su çektiğimizde köpükte gittiyse buda boy abdestini etkiler mi.

  Boy abdesti alıyordum bedenimi yıkama kısmına geçmiştim banyonun kapısı çaldı 2 kez ayrı ayrı dakkalarda korktum ben bu boy abdestimi etkiler mi
  2- Bide boy abdesti alırken bedenimi yıkama kısmında burnum aktı bide burnumun içine birde ağzıma su kaçtı bu da boy abdestimi etkiler mi
  3-bide boy abdesti alırken bedenimi yıkama kısmında ağzıma su kaçarken yere tükürmüştüm tükürdüğüm yerde orda vücudumu yıkamaya boy abdestimi almaya devam ettim buda boy abdestimi etkilermi bunlardan dolayı böyle oldu diye tekrardan boy abdestimi almam gerekirmi şimdiden teşekkürler.

  Erkeklerde makat bölgesindeki kılları kesmemiz gerekir mi uzunluğu boy abdestini etkilermi yada başka bölgedeki kıllarını kestiğimiz yerde kıl parçacıkları kaldıysa o kesilmediyse o boy abdestini etkiler mi ALLAH razı olsun.

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam güzel kardeşim sen gusül abdestini yanlış anlıyorsun herhalde veya hastalık derecesinde vesvese yapıyorsun. Gusül abdestini aldıktan sonra sadece cünüp olduğunda gusül abdestin bozulur. Gusülün amacı cünüplükten temizlenip hem fiziki hem manevi olarak rahatlamaktır. Gusülün şartlarına uygun olarak abdestini alırsın, hepsi Bukadar bahsettiğin şeylerin hiç birinin gusülle alakası yok, gusülü etkileyecek birşey yok. Sen gereksiz yere vesvese yapıyorsun. Gusülünü güzelce al o etkiler mi, bu etkiler mi diye kendine sıkıntı yapma. Gusül abdestin ancak cünüp olduğunda bozulur. Vesselam.

 62. Mert dedi ki:

  Selamunaleyküm
  Penisimin delik kısmının içine su tutuyorum bu boy abdestini etkilermi
  Bide dişim iltihaplanmış bu boy abdestimi etkilermi hani ağıza su veriyoruz ya o yüzden

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam Bunların hiçbiri gusül abdestini etkilemez.

 63. Mert dedi ki:

  Selamunaleyküm yemek yiyip boy abdesti alabirmiyim.
  Ben şey gibi düşünüyorum büyük tuvaletim gelirde yapamazsam boy abdesti alamam kabul olmayacakmış gibi geliyor bana yediklerimizi sindiriyoruz hadi yapmazsam yediklerim midemde kalacak cünüp cünüp yedim diyerek hissediyorum bir de ben de rüya halinde boşalma oldu isteyerek değil

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam yukarıdaki yazıda sorunun cevabı var. Orayı okuman lazım önce. yemek yedikten sonra boy abdesti alınabilir. Fakat mümkünse gusül abdestinden sonra yemek takvaya daha uygundur.

 64. Mert dedi ki:

  Selamunaleyküm
  1- boy abdestini kendi evimde değil
  Ablamın evinde aldım bu boy abdestini etkilermi
  2-kahvaltı felan yemek yemeden aldım buda etkilermi
  3-ellerimin bazı yerlerinde pütür pütür nokta gibi derilerim soyulmuş ağzımıza su verirken bu boy abdestimi etkilermi

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam hiçbiri etkilemez.

 65. Mert dedi ki:

  Selamunaleyküm
  1-boy abdesti alıyordum banyonun kapısıda kilitliydi tüm vücudumu yıkama kısmına geçmiştim banyonun kapısı çaldı seslendiler ama ben cevap vermedim hiç bir tepki vermedim bu boy abdestini etkiler mi
  2-bide boy abdesti alırken bir dua ya da bir dilek düşünmek ya da etmek bunlarda boy abdestini etkiler mi tekrarlamama gerek var mı

 66. Mert dedi ki:

  Selamunaleyküm boy abdesti alırken ben banyo kapısını kilitliyorum musluk başında boy abdesti alırken çırılçıplakım çünkü çıplak bir şekilde boy abdesti alınırmı yani geçerli olurmu

 67. Mert dedi ki:

  Selamunaleyküm hocam ben boy abdesti alırken önce vücudumda pislik kalmasın diye sabunla vücudumu ve avret yerlerimi temizleyip sonra vücudumu yıkıyorum sonra banyoda musluğu açıp niyet ettim allah rızası için boy abdestimi almaya allahım sen niyetimi boy abdestimi kabul et yarabbim diyorum besmele çekiyorum üç kere ağızıma su veriyorum 3 kere burnuma su çekiyorum sonra banyoya girip hiç bir yerde kuru yer kalmayacak şekilde bütün vücudumu yıkayıp çıkıyorum doğrumu alıyorum boy abdestim bu şekilde geçerli olurmu

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam kardeşim, yukarıdaki yazıda gusülün nasıl alınacağı yazıyor.

 68. berk dedi ki:

  Selamın Aleyküm hocam gusül abdestimizi aldıktan sonra namaz kılıcaksak namaz abdesti almamız gerekiyormu ?

  1. islamevim dedi ki:

   Aleykümselam boy abdesti ile namaz kılınabilir kardeşim.

 69. Ugur dedi ki:

  Arkadaşım gusül niyetiyle banyoya giriyorum işte normal banyomu yapıyorum haliyle bütün vücudumda yıkanmış oluyor çıkarkende 3 ağza 3 burna alsam guslüm kabul olur mu ?

  1. islamevim dedi ki:

   Kabul olur inş.

 70. dudu dedi ki:

  Gusul alirkenn yellenmek guslu bozar mi

  1. islamevim dedi ki:

   Bozmaz…

 71. isimsiz dedi ki:

  Gusül aldım çıktım fakat yine bozuldu ailem anlamasin diye girmek istemiyorum 1 gün ertelesem olur mu

  1. islamevim dedi ki:

   En kısa zamanda gusül almak lazım.

 72. Onur koc dedi ki:

  S.a hocam bi sorum olcakti banyoya giriyorum sabunlanip hertarafimi yikiyorum cikarkende 3 defa agzima 3 defa burnima su verip cikiyorum gusul abdesti gecerli olurmu?

  1. islamevim dedi ki:

   A.s Gusül almak niyetiyle giriyorsan kabul olur inş.

 73. Hıdır dedi ki:

  Ben once avret yerlerini yikiyorum sonra vucudumda kuruyer kalmiyacak sekilde yikaniyorum sonra üc agzima uc burnuma su aliyorum üç basima ucerde omuzlarima su dokuyorum ayaklarimi yikiyorum doğru mu sizce

  1. islamevim dedi ki:

   Gusülün şartları açısından doğru… Yani gusülün asgari şartlarına uymuş oluyor. Gusül geçerli olur. Fakat ağzını, burnunu yıkayıp başına ve omuzlarına su dökmeyi avret yerini yıkadıktan sonra yapsan daha doğru olur. En son bütün vucudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkarsın. Böylece sünnete uymuş olursun. Yukarıdaki yazıyı dikkatle okursan tam olarak nasıl alınacağı yazıyor. Fakat bu şekilde de gusül alınabilir. Ağzını, burnunu ve bütün vucudunu yıkamak gusül için yeterlidir.

   1. Anonim dedi ki:

    Tskler

 74. Mert dedi ki:

  3 ağzima 3 burnuma sonra 3defa sağ omuzuma 3 sol omuzuma, sonra 3 defa başıma su dokuyorum guslum kabul olur mu?

  1. islamevim dedi ki:

   Bütün vucudunu da hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkayacaksın. Sadece omuzlarına ve başına su dökmekle gusül olmaz kardeşim.

 75. Hasan dedi ki:

  Merhaba öncelikle …. Banyoya gidiyorum ve niyet ediyorum sonra 3 ağızima 3 burnuma su veriyom sonra da başımdan sağ ve sol omzundan 1 kez su döküyom heryerimi güzelce ovalıyom, yikiyom ve sonra yine başıma ve omuzlarına su döküp ovaliyorum ve yine ayni işlemi yapiyorum en sonda ayaklarımı yikiyorum ……sizce abdestim kabul olur mu … Acil cevap verin lütfen.

  1. islamevim dedi ki:

   Merhaba kardeşim, niyet ediyorsun, üçer defa ağzını burnunu temizliyorsun. Sağ omuz, baş, sol omuzuna su dötükten sonra bütün vucudunu güzelce yıkıyorsun böylece gusül abdestin bitiyor. Yukarıdaki yazıda ve sorulan sorularda defalarca ve ayrıntılarıyla anlatıldı, o yazıları okursan herşeyi daha iyi anlayabilirsin.

 76. poyraz. dedi ki:

  Ben önce avret yerlerini yıkıyorum. Sonra niyet edip 3 ağzımı 3burnumu yıkıyorum. 3başımı 3 kere omuzlarımı ve bütün vucudumu, enson da ayaklarımı yıkıyorum dogrumu yapıyorum sizce.

  1. islamevim dedi ki:

   DOĞRU YAPIYORSUN KARDEŞİM, HERHANGİ BİR YANLIŞLIK YOK.

 77. mehmet dedi ki:

  Ben suan cünüp oldum ve orucum. Orucumu bozar mı ? Bide gusul abdestimi yarin alsam bi sıkıntı olur mu ? Cevaplarsaniz cok mutlu olurum tesekkurler .

  1. islamevim dedi ki:

   Orucun bozudu, kaza etmen gerekir. Müslüman cünüp dolaşmaz. Orucu kasten boz, cünüp gez. Bunlar yanlış şeyler, müslümanlıkla alakası yok.

 78. deniz dedi ki:

  mrb,gusüle niyet edip 3 ağızıma 3 burnuma 3 defa başıma 3 sağ ve sol omuzlarıma su döküyorum sonra normal namaz abdesti alıp tekrar 3 er kez baş ve omuzlarıma su döküyorum.doğru mudur yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

  1. islamevim dedi ki:

   Merhaba kardeşim. Niyet ediyorsun, 3 ağzına, 3 burnuna su alıp temizliyorsun,sonra normal namaz abdesti alıyorsun. Bundan sonra 3 er defa sağ-sol omuz ve başına su döktükten sonra bütün bedeninin her yerini hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkıyorsun. Böylece gusül tamamlanmış olur.

   1. deniz dedi ki:

    teşekkürler

 79. Abdurrahman dedi ki:

  Sayın admin, aldığım gusül sizce doğrumu banyoya girip gusle niyet edip üç kere ağza su verip gargara yapıp tükürmek,sonra üç kere burna su çekip her defasında sol el ile sümkürtmek , sonra hiç kuru yer kalmayacak şekilde vücudu yıkıyorum, yalnız ben normal olarak gusül abdesti almak için giriyorum cünüplük(haşa) değil aldığım gusül şekli sizce doğrumu ?

  1. islamevim dedi ki:

   Aldığın gusül doğrudur ve geçerlidir. Gusül abdesi almak için mutlaka cünüp olmak gerekmez normal banyo ihtiyacı olduğunda da gusül abdesiti alınabilir. Bunu alışkanlık yapmak, her banyoda gusül abdesti almak çok güzel olur. Aldığın gusül abdesti şekli doğrudur. İstersen sünnetlerine uygun da alınabilir.

 80. Necmettin dedi ki:

  Gusul abdesti alınırken avret yerlerini yikadiktan sonra ki aşamalarda avret yerlerine herhangi bir temasın olmasi guslu tehlikeye sokar mi ?

  1. islamevim dedi ki:

   Ne gibi bir temasdan bahsediyorsun? Heryerini kendin ovalayabilir, yıkayabilirsin bu şekilde bir tehlikeye sokmaz.

 81. mst dedi ki:

  boy abdestı alırken normal zaman yıne nıyet etmemız gerekır mı

  1. islamevim dedi ki:

   Banyoya girerken gusül abdesi almak amacıyla giriyorsan ayrıca niyet etmesende olur. Aslında herzaman niyet etmek daha iyidir. Niyet ettim gusül abdesti almaya demek zor olmasa gerek!

 82. nnn dedi ki:

  çok yardımcı oldu

 83. fatih dedi ki:

  3 baş 3 sağ umuz 3 sol omuz sonrda sağ ayağa sonra sol ayağada 3″er sefer su döksem kabul olur mu?

  1. islamevim dedi ki:

   Niye böyle birşey yapacaksın ki? Gusülün alış şekli belli, gerekli olanı yapsan yeter zaten. Gusülün şartlarını yerine getirdikten sonra, sağ-sol ayağaına 3 değil 13 sefer su döksen de farketmez. İstersen dökebilirsin.

 84. berk dedi ki:

  Mrb arkadaslar banyoya giriyorum, 3 kere agza su alip gargara yapiyorum sonra 3 kere burnuma su aliyorum sonrada normal banyomu yapiyorum gusul almis sayilirmiyim.

  1. islamevim dedi ki:

   Merhaba, banyoya sadece duşa almak niyetiyle girmek olmaz, girerken gusül niyetiyle girmen gerekir. Ya da ağzına burnuna su alırken gusüle niyet edebilirsin. Normal banyo derken vücüdunda iğne ucu kadar su değmemiş yer kalmaması lazım. Bunlara uyarsan gusül geçerli olur.

 85. sefa dedi ki:

  Gusüllendikten sonra ayamda kir kaldığını fark ettim gusül abdestim kabul olmus mudur?

  1. islamevim dedi ki:

   Kir kaldığına göre oraya su değmemiş demektir. Abdestin eksik olmuştur. Yenilemen lazım.

 86. slm dedi ki:

  ”Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.”Cümlesi cenabetken oruç tutulabilir algısı yaratabilir bu cümle yanlış bir cümledir bu cümleyi düzeltirseniz daha doğru olur.

  1. islamevim dedi ki:

   Yanlış veya eksik bilgiyle akıl vermek olmaz! İnsan oruçluyken uykusunda ihtilam olabilir. Bu orucu bozmaz. Gusül alır orucuna devam eder.

   Oruçlu olduğu halde ihtilâm olmak (kendi kendine rüyalanmak) orucu bozmaz. Dokunma, oynaşma ve öpme olmadan, sadece bakmak ve düşlemekle boşalma da o orucu bozmaz. Bu durumlarda sadece yıkanır gusül abdesti alınır ve orucuna devam edilir: Dokunma ve öpme ile boşalırsa, oruç bozulur; ama sadece kaza gerekir.(66 M. Zihnî 590, 597 )

   Ayrıca insan cünüp olmasa bile oruçluyken banyoya yıkanmak için girdiğinde gusül abdesti alıp çıkabilir.

   1. slm dedi ki:

    benim kimseye akıl vermek gibi bir niyetim yok sadece yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için yazdım paragrafta sadece oruç olgusundan bahsediyor ihtilam olmaktan bahsetmiyor bu yazdıklarınızı paragrafta yazsanız daha açıklayıcı olur ben zaten yanlış veya eksik bir bilgi vermedim söylediklerinizde hem fikirim.

    1. islamevim dedi ki:

     ”Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.” cümlesinden cünüpken oruç tutulur anlamı çıkmaz kardeşim. Bu cümleden ORUÇLUYKEN GUSUL ABDESTİ ALINIR anlamı çıkar. Kaldı ki, insan cünüp olsa bile oruca başlayabilir, sonrasında gusül alabilir. Cümlede cenabet veya cünüp kelimesi de geçmiyor… Mesajında bu cümle yanlış bir cümledir diyerek sanki bilirkişi vazifesine soyunmuşsun. Cümle yanlış değildir kardeşim. Ama madem yanlıştır diyorsun. uyarılarına diyanetten başla derim.. Selametle.

 87. wwww dedi ki:

  mrb ben banyo yaptıktan sonra nıyet edıyorum namaz abdesti alıp 3 kere basıma 3 kere sag ve sol omuzuma su dökuyorum dogrumu yapıyorum gusul abdestını.

  1. islamevim dedi ki:

   Merhaba kardeşim, banyo yapmış ve namaz abdesti almış oluyorsunuz. Ama gusülün farzlarını yerine getirmeden nasıl olur? Yukarıdaki yazıda herşey ayrıntılı olarak yazıyor. Lütfen dikkatle okuyun. Bilmeden cünüp dolaşmış olmayın. Gusül niyetiyle banyoya girdiniz, yıkandınız temizlendiniz, hiç kuru yer kalmadı. Ağzı ve burnu yıkadıktan sonra ancak gusül tamalanmış olur. Ondan sonra normal abdest alırsınız.
   Guslün Farzları:
   1. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.
   2. Burna su çekip yıkamak.
   3. Bütün vücudu ıslanmayan yer kalmayacak şekilde yıkamak.

   1. insan dedi ki:

    Gusul abdesti alınırken ağız ve buruna su verdikten sonra sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alınız deniliyior.

    Bu tıpkı namza abdesti denilen abdest güsul abdestinde ağız ve buruna su verilirken bu abdest o güslun devamına mı ekleniliyor?

    veya yeni bir abdest mi alınıyor.

    1. islamevim dedi ki:

     Devamına eklenmez kardeşim, onları saymadan yeni bir namaz abdesti alıyorsun.

     1. Anonim dedi ki:

      selam aleyküm hocam gusül abdesti alırken niyet ediyoruz üç kere ağza üç kerede burna su veriyoruz ardından namaz abdesti gibi abdest alıyoruz aldıktan tekrardan suyu ağzımıza ve burnumuza vermeden başımızdan başlayarak sağ ve sol omuzumuza dökerek bütün vucudu yıkayıp çıkıyoruz bu doğrumu ama bazıları diyorki niyet edip önce namaz abdesti gibi abdest alın sonra farzına geçin yani diyorki namaz abdestini al sonrasında tekrardan suyu 3 kere ağzına ve burnuna alarak başından başlayarak sağ ve sol omuzundan bütün vucudu yıkamak şartıyla bitir hangisi doğru .

     2. islamevim dedi ki:

      Aleykümselam kardeşim. yukarıdaki yazıda ayrıntılı olarak yazıyor.. Sünetlerine uyarak gusül Nasıl Yapılır diye başlık var. Orayı dikkatlice okursan sırasıyla nasıl olacağı anlatılıyor. Gusulün alınışı bu şekilde. Bazıları başka birşey diyorsa onlara sormak lazım…

 88. Annika Rosemann dedi ki:

  normal abdest nasil aliniyor?

  1. islamevim dedi ki:

   Normal abdesti öğrenmek için videoyu izleyebilirsin.

 89. alex dedi ki:

  Gusul alirken komple çıplak olarak alirsam gecerli olur degil mi ?

  1. islamevim dedi ki:

   Çıplak olarak gusül almak geçerli olur fakat şort, peştemal v.s kullanmak takvaya daha uygundur.

 90. xxx dedi ki:

  Gusül alırken başka biriyle konuştuğunda ne olur? Çıplak degilsin ama iç çamaşırın var.

  1. islamevim dedi ki:

   Gusul alırken başka biriyle nasıl konuşulur banyoda? Açıklarsan soruna cevap verebiliriz.

   1. Serap dedi ki:

    Cevaplarınız çok sert biraz daha hoşgörülü olabilirsiniz islamevim

    1. islamevim dedi ki:

     Akıl vermeyi çok seviyorsunuz, siz de aklınızı kendinize saklayabilirsiniz serap!

     1. Celal dedi ki:

      Az hoşgörü.

     2. Hanzo dedi ki:

      Hocam Allah size sabir versin erinmeden bastan asagi yorumlari okudum yarisindan cogu birbirine benzer sorular ustekini okusa cevabi bir baska soruda vermissiniz ama kimsede okuyum demek yok hemen soralarim hocam ben bu sorulari size sordum ya abdestim bozulmusmudur

 91. Kimi dedi ki:

  Sagolun , cok yardimci oldu , güzel ve kolay anlasilacak bir sekilde yazilmis.