islamevim

İslamda rüya nedir? Rüya çeşitleri nelerdir?

549
İslamda rüya nedir? Rüya çeşitleri nelerdir?

İslamda rüya nedir? Rüya çeşitleri nelerdir? Rüya Nedir? Neden Rüya Görürüz?

Rüya denilen sır insanoğlunun varoluşu ile başlamıştır. İnsanın yaratılması ile başlamış olan Rüya ilmi bütün peygamberlerin kabul ettiği ve önem verdiği bir ilim olarak devam etmiştir.Peygamberler rüya ilmine değer vererek onunla amel etmişlerdir.

Rüya dediğimiz olay çok önemlidir ve insanoğlunu devamlı meşgul etmiştir. Dünyanın varoluşundan bu yana insanoğlunun aklında rüya ile ilgili sorular hep olmuştur ve olacaktır. Rüyanın bu denli öneminden olacak ki Batı ve Doğu da pek çok bilim adamı rüya ile ilgilenmiş ve bu konuda insanların ilgisini çeken eserler yazmışlardır.

Modern ilmin dahi Rüya denilen bu sırrı çözebilmek için kolları sıvadığını görüyoruz. Bununla beraber bu ciddi ve uzun soluklu çalışmalara rağmen henüz rüyanın sırrı çözebilmiş değildir.

Rüya gaybdan haber alma gerçeğine dayanır. Hz. Peygamber (s.a.v) Hadisi Şeriflerinde:

“Salih, imanlı bir kimsenin gördüğü güzel rüya Peygamberliğin 46 cüzünden (parçasından) biridir.”

“Bir kimsenin gördüğü rüya sanki Rabbi ile uykuda konuştuğu bir çeşit sevindirici müjdelerdir.”

“Benden sonra Peygamberlik müjdelerinden hiçbir şey kalmamıştır. Ancak doğru ve salih rüya müjdeleri kalmış olacaktır.” buyurmuşlardır.

İslamda güzel rüyanın önemi büyüktür. Doğru ve gerçek rüya Peygamberin özelliklerinden bir parçadır.

Yani Peygamberler vahiy yoluyla gaybdan haber alırlar, haberdar edilirler. Hz. Peygamber salih, doğru ve güzel rüyayı gaipten haberdar olma özelliğine benzetiyor. Evet rüyanın insan hayatı ile birlikte ortaya çıktığı ve insanoğlunun varoluşu ile başlamış olduğu gerçeği göz önünde tutulursa, bu ilahi nimet’in insanoğluna bir lütuf olarak, bir gaye ve bir amaç için verilmiş olduğu gerçeği ortaya çıkmış olur ve işin aslı da budur.

Gerçek şudur ki; Bu dünyada herkes rüya görebilir, iyi rüyalar olduğu gibi kötü rüyalar da vardır. Önemli olan iyi rüyalar görebilme lutfuna ve saadetine erişmektir.

Rüyaların çeşitleri; Kaç çeşit rüya vardır?

Rüyaları, Açıkca görülen ve işaret eden rüyalar olarak ikiye ayırabiliriz; İnsan rüyada bazen ileride başına gelecek iyilikleri ve kötülükleri aynen görebilir. Bu gündüz gibi apaçık, güneş gibi bir rüyadır. Bazen de ileride başına gelecek halleri işaret eden rüya görür ki bu tür rüyalar ancak yorumlanarak öğrenilebilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.