islamevim

İslamda sorumluluk

8.149
İslamda sorumluluk

Sorumluluk bilinci hadisleri, islamda sorumluluk bilinci, sorumluluk bilinci olmayan kişiler. Sorumluluk bilinci ile ilgili hadisler, İNSANIN SORUMLULUKLARI.

İSLAMDA SORUMLULUK BİLİNCİ

İnsan, kainatta sayıları yüz binleri bulan canlılar aleminin en güzel ve en mükemmeli, yaratılmışların en üstünü, alemlerin özü, kainatın sırrıdır. İyi ve kötü işler yapmaya müsait olarak yaratılmış olan insan; görme, işitme, bilme ve kudret gibi konularda sınırlı, yaptığı ve yapacağı konularda ise sorumlu varlıktır.

İnsanın sorumlulukları nelerdir?

İnsanın sorumluluğu kendinden başlar, ailesine, çocuklarına, yakınlarına, komşularına, milletine, hatta insanlığa doğru devam eder. Hepimiz bu sıralama doğrultusunda yani merkezden muhite doğru görevlerimizi yerine getirmekle yükümlüyüz. Yüce Allah bu hususu bize şöyle bildirmektedir. “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.” Allah Teâlâ bu ayette herkesin, önce kendi nefis muhasebesini yapmasını, varsa kötü davranışlarını terk edip iyiye dönüştürmesini, daha sonra da eşine, çocuklarına, yakınlarına, milletine, yani sözü geçen kişilere yararlı davranışlarda bulunması için öğüt vermesini, bu konuda her türlü tedbiri almasını emrediyor ve yükümlülüklerini böylece yerine getirenlerin daha dünyada iken cennete girmeyi hak etmiş olacaklarını bildiriyor.

O halde dünyada yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bizden sonrası için bir eser bırakarak adımızın hayır ile anılmasını sağlama bilincinde olmak durumundayız.

Kuranda sorumluluk

Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de: “İnsanlar, ‘İnandık’ demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler.” , “Kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir” buyurarak sorumluluğa dikkatlerimizi çekmiştir.

İnsan her şeyden önce yaratanına karşı sorumludur. İnsanın varlık borcunun karşılığı kulluktur. Din, bize bu kulluğun yol ve yöntemini gösterir. Allah’a karşı sorumluluğumuz, yalnızca onun varlığını kabullenmek ve bilmekle sınırlı değildir. Onu bütün kalbimizle sevmemiz, ona bağlanmamız ve sığınmamız gerekir. Allah’a karşı saygı ve sevgimizi, onun yaratıklarına adalet, şefkat ve merhametle davranarak, kullarına yardım ve hizmet ederek gösterebiliriz.

Sevgili Peygamberimizin bize yüksek sorumluluk duygusu telkin eden şu hadis-i şerifiyle bitirelim: “Hepiniz çobansınız, idarenize verilenlerden sorumlusunuz. Aile reisi aile fertlerinden sorumludur. Kadın kocasının evinden, malından ve çocuklarından sorumludur. Hizmetçi efendisinin malını korumaktan sorumludur. Hepiniz çobansınız, idarenize verilenlerden sorumlusunuz.”

Kaynaklar:
Ankebût, 2/2
Zilzâl, 99/7-8.
Müslim.

Hazırlayan: Hutbe Komisyon

Etiketler:

Yorumlar
 1. Berfin dedi ki:

  Merhaba bir soru sormak istiyorum.”Nike ismi Yunan mitolojisinde Kanatlı Zafer Tanrıçası olarak bilinir, logosu ise tanrıçanın kanadından esinlenirek tasarlanmıştır.” Bu durumda nike logosu olan giysiler giymek, logosu bulunan mesela mesaja attığında çıkan whatsap gibi uygulamalar yüklemek, logosu olan eşyalar satın almak günah mi?

  1. islamevim dedi ki:

   Merhaba, bunları kullanmak zorunda değilsen kullanma, sonuçta müslüman olmayanların reklamını yapmış ve onlara para kazandırmış oluyorsun. Başka seçenekler varsa onları tercih etmek lazım. Kullanırsak günah olur mu? Onu Allah c.c bilir.

 2. islamevim dedi ki:

  Sorumluluğu yerine getirmeyen kimse için Allah Rasûlü, “Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter” (Ebû Davud, Zekat, 45) uyarısında bulunmuştur. Diğer taraftan, “iki kızını ergenlik çağına kadar güzelce yetiştiren kimseyle kıyamette yanyana olacağını” (Müslim, Birr, 46) söyleyen Peygamber Efendimiz, kız çocuklarının hor görüldüğü bir toplumda, onları yetiştirme sorumluluğunu başarıyla yerine getiren ebeveynleri de övmüştür. Ailenin evdeki yükünü büyük ölçüde üzerinde taşıyan anne de, evine sahip çıkmak, çocuklarıyla yakından ilgilenmek, eşiyle beraber huzurlu ve mutlu bir aile ortamının oluşmasına katkı sağlamakla yükümlüdür.