islamevim

Namaz tesbihatları ve anlamları

766
Namaz tesbihatları ve anlamları

Namaz tesbihatlarının anlamları

SübhanAllah : Allah noksan sıfatlardan uzaktır.

Elhamdülillah : Hamd Allah’adır.

Allah-ü Ekber : Allah en büyüktür.

Sübhane Rabbiyel Azim : Ey büyük Rabb’im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Sübhane Rabbiye’l-alâ : Ey Yüce Rabb’im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

SemiAllahü limen hamideh : Allah kendisine hamd edenleri işitti (kabul etti).

Rabbena leke’l-hamd : Ey Rabbimiz! Her türlü hamd ancak sanadır.

Esselamü aleyküm ve rahmetullah : Allah’ın selamı üzerinize olsun.

Allahümme ente’s-selamü ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram : Allah’ım! Dünya ve Ahiret kurtuluşu sendendir. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.

Alâ Resulina Muhammedin salavât : Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun.

SübhanAllahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illAllahu vAllahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim : Allah eksik sıfatlardan uzaktır. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.

Lailahe illAllahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir : Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.

Subhane Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhab : Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabb’im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.

Amin : (Duamın kabul olacağına) Ben inanıyor, güveniyorum.

Namaz tesbihatları nasıl yapılır?

Tüm vakit namazlarının selamı verildikten sonra, “Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm tebarekte yâ zel celâli vel ikrâm.” duâsı okunur.

Tesbih çekmeye başlamadan önce şöyle duâ edilir :

“Alâ Rasûlinê salâvat” denir ve herkes içinden şu salâvatı okur ” Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed “

Daha sonra “ Sübhân Allâhi vel hamdü lillâhi velâ ilâhe illAllâhü vAllâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym” denir.

Herkes içinden besmele çekerek Ayetel Kürsi’yi okur. Okuma bitince, SadagAllahülazim denir.

Tesbih çekerken :

“Zülcelali SübhânAllâh” ( 33 kere SübhanAllâh denir)

“Zülkemâlil Hamdülillâh” (33 kere Elhamdü lillâh denir)

“Zül Kudretillahü Ekber” ( 33 kere Allâh-ü Ekber denir)

Dua etmeden önce

Allâh-ü Ekber, Lâ ilâhe illAllâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir denir ve herkes kendi istediği şekilde, Allâh-ü Te’âlâ’ya duâ eder.

Namazda Okunanlara Verilen Sevaplar

Allah’ın emirlerine ve rızasına uygun olma şartı ile ve Allah rızası için yapılan her ibâdetin bir sevabı vardır. Ancak sevapların başında Yüce Allah’ın kesin emirleri olan farzlar gelir. Farzların başında da beş vakit namaz gelir. Her gün beş defa tekrarlanan ve sürekli bir ibâdet olan namaz, Allah’ı hatırlatır ve kişiyi Allah’ın huzuruna taşır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.