islamevim

Ölüler hayatta olanların durumunu bilir mi?

6.461
Ölüler hayatta olanların durumunu bilir mi?

Ölüler bizi görür ve duyar mı? Vefat edenler dünyadaki yakınlarından haberdar olur mu?

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, Bedir savaşında öldürülen müşrik ölülerine seslendiği, onlarla konuştuğu ve onların, kendisini duyduklarını haber verdiği (Müslim, Cenaiz, 9; Nesai, Cenaiz, 117; Buhari,Cenaiz, 87); yine kabir ziyaretinde bulunanların orada medfun bulunan ölülere selam vermelerini tavsiye ettiği, ayrıca kendisinin de Baki’ kabristanına giderek orada medfun bulunanlara selam verdiği (Müslim, Cenaiz, 35) sabittir.

Yine rivayet edildiğine göre

Hz. Peygamber, dünyada yaşayanların yapmış oldukları amellerin ölmüş akraba ve yakınlarına gösterileceğini ve iyi amellerine sevinip kötü amellerine de üzüleceklerini haber vermiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, X, 532, Kahire 1995).
Bazı İslam alimleri, bu hadislere dayanarak, ölülerin hayatta olanların hallerini bildiklerini söylemişlerdir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.