islamevim

Recep ayının önemi ve fazileti

628
Recep ayının önemi ve fazileti

Recep ayının önemi ve fazileti hakkında birçok hadisi şerif ve rivayet mevcuttur.

Yüce sahabi Enes İbni Malik (Radıyallahu anh) den rivayet edilen bir hadisi Şerif’te Râsûlüllah (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Aylardan Allahu Teala’nın seçtiği Recep ayıdır o Allahü Teala’nın ayıdır. Recep ayına hürmet eden kişi gerçekten Allahü Teala’nın emrini büyük tutmuş olur. Allahü Teala’nın emrine değer vereni de O Naim cennetlerine girdirir ve kendisi hakkında en büyük rızasını kesinleştirir.”

İbni Abbas (Radıyallahu anhüma) dan rivayet edilen bir hadisi Şerif’te Râsûlüllah (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Recep Allahü Teala’nın ayıdır. Şaban Benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır.”

Enes İbni Malik (radiyallahu anh)dan rivayete göre bir kere Râsûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e Recep’in Allahü Teala’nın ayı olmasının manası sorulduğunda O şöyle cevap buyurdu:

“Çünkü o ay özellikle Allahu Teala’nın mağfiretinin (Affının) tecellisine mahsustur. Kendisinde kanlar korunur. Allahü Teala peygamberlerinin tövbesini o ayda kabul buyurmuştur. Yine o ayda dostlarını düşmanlarından kurtarmıştır. O ayı oruçlu geçiren Allahü teâlâ’dan 3 şeyi hak eder. Bunlar da; geçmiş bütün günahlarının bağışlanması, kalan ömründe günahlardan korunması ve Allahü Teala’nın huzuruna çıkılacak en büyük arz gününde susuz kalmaktan emin olmasıdır.”

Sevdan (Radıyallahu anh)den rivayet edildiğine göre bir kere Râsûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir takım kabirlerin yanından geçerken ağlamaya başlayıp

“Ey Sevban! Bu kabirlerde yatanlar şüphesiz azap çekiyorlar, onlardan azabı dindirmesi için Allahu teâlâ’ya yalvardım.
Ey Sevban! Eğer bu kişiler Recep ayında bir gün oruç tutsaydılar ve bir gece olsun ibadette bulunsaydılar bu azaba düşmezlerdi.” buyurunca ben; Ya Rasulallah! bir günün orucunu ve bir gecenin ibadeti bile kabir azabını engeller mi diye sordum. Bunun üzerine buyurdular ki; “Evet canım (kudret) elinde olan Zât’a yemin ederim ki ve Recep’den bir gün oruç tutup bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir müslüman kadın veya erkeğe mutlaka Allahu Teala senenin tüm günlerini oruç, tüm gecelerini ibadetle İhya sevabı yazar.”

Ey Kardeşler birçok sahih hadisi Şerif’te beyan edildiği üzere kabir azabı haktır.

Aişe (Radıyallahu Anhâ): “Ben Râsûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin kıldığı herhangi bir namazın sonunda mutlaka Kabir azabından Allahu Teala sığındığını gördüm demiştir.”

Artık Kabir azabından, mezarın karanlık ve darlığından, Münker-Nekir’in sualinden korkanlar bu mübarek ayda başlarının çaresine baksınlar.

Haberde şöyle varid olmuştur: Kıyamet günü olduğu zaman Recep’in adamları nerededir denir. Bunun üzerine Allahü Teala’nın azamet perdesinden bir nur belirir, Cebrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselam O nur’un peşi sıra giderler. Böylece Recep ayının adamları da O nur’un aydınlığında Mahşer sahasını kat ederek kendileri için hazırlanmış bulunan özel makama varıp Allahu Teala için secdeye kapanırlar. Tam o sırada kendilerine, başlarınızı kaldırın muhakkak ki siz bu vazifeyi dünyada yerine getirdiniz, artık ebedi istirahata hak kazandınız. Buyurun İzzetli makamlarınıza intikal edin diye Allahu Teala tarafından nidâ edilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.