islamevim

Rüyada baş-kafa görmek islami tabir

1.549
Rüyada baş-kafa görmek islami tabir

Rüyada baş-kafa görmek islami tabir

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada baş görmek, on iki değişik şekil ile tâbir olunur:

1) Bir cemaatin reisi ve büyüğü,
2) Baba,
3) Anne,
4) İmam, önder,
5) Yüksek bir memuriyet,
6) Âlim,
7) Mal,
8) Evlât,
9) Erkek hizmetçi,
10) Kadın hizmetçi,
11) Zevce,
12) İnsan için kolay bir geçim.

Rüyada elinde kesik bir baş oyduğunu görmek, büyük bir zâtın iyiyliğine mazhar olmaya, onun eliyle hayır ve menfaat kapılarının açılacağına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendi başını büyümüş görmesi, babasının şanının artmasına işarettir. Yine rüyada kendisinin iki veya üç başı olduğunu görmek, düşmana galip gelmeye ve zenginliğe delâlet eder.

Rüyada boynunun vurulduğunu görmek, büyük bir mal ve servete işarettir. Kendi başını kendi elinde görmek, yücelik ve ululuğa delâlet eder.

Danyal (a.s.) demiştir ki:

Rüyada baş görmek milletin büyüğüne delâlet eder. Elinde bir kesik baş olduğunu görmek, bir büyük zâtın himayesi ile ele geçecek menfaate ve hayır kapılarına işarettir.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:

Rüyada başın büyüdüğünü görmek, şeref ve izzetin artması, küçüldüğünü görmek de bunun aksine işarettir.

Bir kimsenin rüyada başını tandıra soktuğunu görmesi, kendisine faydası olmayacak kişilerle arkadaşlık edeceğine işarettir.

Rüyada kendi başı ile konuştuğunu görmek, hayır ve saadete ve nimete delâlet eder.

Her şeyin bir şerefi olduğu gibi, vücudun da en şerefli âzası baştır. Bu sebeple rüyada baş-kafa görmek: Riyasete, ana babaya, hocaya, devlet reisine ve hayırlı şeylere delâlet eder.

Rüyada elinde birçok kesilmiş başların olduğunu görmek, insanların ona boyun eğip her konuda itaat etmesine delâlet eder.

Yine rüyada bir kimsenin başını çiğ olarak yediğini görmek, devlet büyüklerinden birinin gıybetini etmeye ve bazı yerden de kendisine gelecek mala işarettir.

Rüyada başının köpek, eşek veya at başına döndüğünü görmek, sıkıntı ve zorluğa delâlet eder. Başının kuş başı olduğunu görmek ise, çok yolculuk ile tâbir olunur.

Rüyada kendi başını kaybettiğini görmek, başın işaret ettiği kimseyi kaybetmeye işarettir.

İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki:

Rüyada başının kesildiğini, hemen onu alıp tekrar yerine koyduğunu, derhal eski haline geldiğini görmek, Allah yolunda gazada ölmeye işarettir.

Rüyada başının kendinden ayrıldığını görmek, sermayenin elden gideceğine işarettir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.