islamevim

Rüyalar kaça ayrılır-Rüyalar kaç çeşittir?

647
Rüyalar kaça ayrılır-Rüyalar kaç çeşittir?

Bu konuda, insanlar rüya görmek yönünden kaça ayrılır, rüyalar kaç çeşittir? çeşitleri nelerdir v.s bilgileri bulabilirsiniz.

Rüyalar kaça ayrılır-Rüyalar kaç çeşittir?

Rüyalar üçe ayrılır:

1- Peygamberlerin gördüğü rüyalar
2- Salihler ve velilerin gördüğü rüyalar
3- Normal insanların gördüğü rüyalar

Peygamberlerin gördüğü rüyalar;

Bu rüyalar tümüyle doğru ve gerçek olup görüldüğü gibi çıkar ve uygulanır. Çünkü Peygamberlerin görmüş olduğu rüyalar ilahi vahyin bir koludur. Bu rüyalar peygamberlikten bir cüz, bir parçadır. Hz. İbrahim Peygamber’in rüyasını bu konuda örnek alabiliriz. Hz. Yusuf’un (aleyhissalatu vesselam) rüyası da ibret alınacak gerçek rüya örneğidir.

Bunların hepsi rüyanın önemini vurgulayan örneklerdir diyebiliriz. Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e ilk vahiy doğru rüya ile gelmeye başlamıştır ve altı ay böyle devam etmiştir. Bu altı ay içinde gördüğü rüyalar aynen çıkar ve olduğu gibi gerçekleşirdi.

Hz Aişe validemizin şöyle rivayet ettiği bildirmektedir:

“Hz. Peygamber’e vahiy doğru ve salih rüya ile başlamıştır. Hz. Peygamber ne zaman rüya görürse, sabahleyin aynı çıkıyor ve olduğu gibi gerçekleşiyordu” demiştir.

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)in peygamberliği 23 sene sürmüştür. 23 sene devam eden peygamberliğinin ilk 6 ayı rüya yoluyla, doğru ve sadık rüya ile devam etmiştir. Bu hikmetten dolayıdır ki, Hazreti peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hadis-i Şeriflerinde; “Salih (takva ehli) bir müslüman’ın gördüğü güzel rüya peygamberliğin kırk altı cüzünün cüzüdür” buyurmuştur.

Bu hadis-i Şerif Dindar ve dini ölçüler çerçevesinde müslümanlığını yaşayan bir Müslüman için çok sevindirici bir müjdedir.

Salihlerin, velilerin gördüğü rüyalar;

Bu rüyalar da genellikle doğru ve gerçek rüyalardır. Allah’ın bu sevgili kullarının gördüğü güzel rüyalar da bazen hiçbir yoruma muhtaç olmadan apaçık bir şekilde güneş gibi gerçekleşir. Bu ise o salih ve düzgün müslümanlar için bir çeşit ilham gerçekliği taşır. Bu kişilerin gördüğü rüyalar hayırlı rüyalardır. Bununla beraber rüyada ilham almak çok nadir olan bir durumdur, her zaman ilham gelmez ama her zaman rüya görülebilir. Yani her müslüman Rüya yoluyla güzel, sadık, doğru rüya yoluyla gelecekten haber alabilir. Salih dindar bir kimse için gaipten haber almanın tek yolunun güzel rüya olduğu unutulmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz Hadis-i Şeriflerinde bize rüya ile ilgili birçok bilgiler vermişlerdir.

Efendimiz s.a.v Hadis-i Şeriflerinde;

“Salih, dindar bir Müslümanın rüyası kendisine Allah tarafından verilmiştir. Bu güzel rüya Peygamberlikten bir cüz, bir parçadır.”

“Ey ümmetim! Peygamberliğin belirtilerinden yalnız güzel rüya kalmıştır.”

“Benden sonra Peygamberlik yoktur. Ancak Salih, doğru Rüya Baki kalacak ve o devamlı olacaktır.”

“Bir mümin için sevindirici müjde, gördüğü veya göreceği güzel rüyadır.” buyurmuşlardır.

Cenabı Allah dilerse Müslüman bir kuluna rüyasında gaipten haberler verebilir. Dolayısıyla bu salih, dindar Müslümanın gördüğü rüya aynen çıkar, olduğu gibi gerçekleşir. Bu da peygamberlerin gaybdan haber almaları gibidir. Yani doğru Rüya sebebiyle Gelecekten haberdar olan bir Müslümanın bu durumu, vahiy yoluyla gaipten Haber Almaya benzetiliyor. Nasıl ki peygamberlere vahiy yoluyla gelecekten haberler bildiriyorsa hakiki, gerçek bir müslümana da Rüya yoluyla böyle bir müjde gelebileceği bildiriliyor.

Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem vefatı zamanında “Benden sonra Peygamber yoktur” buyurmuştur. Peygamberler vefat edince vahiy ve gaipten haber alma özelliği ortadan kalkar. Çünkü vahiy Peygambere gelir, Peygamberden başka kimseye vahiy gelmez ama doğru Rüya böyle değildir, o bakidir, insanlar dünyada olduğu sürece doğru rüya ile gaipten haber alma olayı devam edecektir.

Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin “Benimle Peygamberlik bitti”, artık Peygamberin vahiy yoluyla gaipten haber alması yoktur. “Ancak doğru ve Salih rüya ile gaipten haber alma olayı devam edecektir” buyurması bu gerçeği dile getirmektedir.

Doğru rüya ile gaipten haber alma özelliğinin Peygamberlikten bir cüz, bir parçaya benzetilmesi bu gerçeğe işarettir.

Demek oluyor ki, dindar bir kimse güzel rüya ile Cenabı Hakk’ın gelecekten haberdar etme nimetine kavuşabilir. Bunun için de güzel ve doğru rüyaların değerini bilmek gerekir.

Normal insanların gördüğü rüyalar;

Bu rüyalar doğru ve gerçek rüyalar olabileceği gibi karışık ve yalan rüyalar da olabilir. Günah ile iç içe olan kimselerin rüyası pek az olarak doğru ve gerçek çıkar. Bu kimseler genellikle yalancı, aslı olmayan rüyalar görürler. Kafirlerin rüyaları da bunlara yakındır, doğru çıkanı çok azdır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.