islamevim

Sabah okunacak dualar

71.493
Sabah okunacak dualar

Sabah okunacak dualar konusunda, duaların okunuşu ve anlamları ile birlikte dua etmek hakkında kısa ve öz bilgiler bulabileceğiniz yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.

Sabah okunacak dualar

Sabah uyandığımız zaman ilk duamız, besmele olmalıdır. Her işe başlarken besmele ile başlamak gibi, sabahları okunacak ilk dua Bismillahirrahmanirrahim’dir. Dua zaten Allah c.c ye sığınmak ve yardım istemektir. Sabah kalkarken Allahım senin adınla kalkıyorum dediğimiz zaman ilk duayı yapmış oluyoruz, Bu duayla Rabbimize sığınıyor ve onun koruması altına giriyoruz.

Bundan sonra duada sınır yoktur. Her insanın beklenti ve isteklerinin farklı olması gibi dualar da farklı olur, her insan kendi gönlünce Rabbine dua edebilir.

Kendi içimizden geldiği gibi yaptığımız dualar haricinde, Rabbimizin Kuran’da belirttiği, Peygamberimizin tavsiye ettiği, Alimlerin yaptığı dualar da vardır. Yazımızın devamında sabahları okunması tavsiye edilen duaları ve anlamlarını görebilirsiniz.

Peygamberimizin Sabah Okuduğu Dualar

Sabah uyanınca okunacak dua

 • Duanın okunuşu: Allâhümme innî esbahtü üşhidüke ve üşhidü hamelete arşike ve melâiketeke ve cemîa halkıke bienneke entel’lâhu lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne muhammeden abdüke ve resûlüke.
 • Duanın anlamı: Allah’ım sabahladım. Sen ve arşını götüren meleklerle, diğer bütün melekler, bütün yarattıklarının şahidim olsun: Şüphesiz senden başka ilah yoktur, ancak sen varsın. Birsin ve benzerin yoktur. Muhammed kulun ve Resulündür. (Buhari, Ebu Davud)

Sabahları okunacak başka bir dua

 • Duanın okunuşu: Allâhümme mâ esbaha lî min ni’metin feminke vahdeke lâ şerîke leke felekel’hamdü ve lekeş’şükrü.
 • Duanın anlamı: Allahım sabaha eriştim. Her nimet ancak sendendir. Birsin ve benzerin yoktur. Yalnız sana hamd ve şükrederim. (Buhari, Tirmizi, Nesei)

Sabahleyin okuyabileceğimiz farklı bir dua daha

 • Duanın okunuşu: Esbahnâ ve esbahal’mülkü lillâhi rabbil’âlemîn, Allâhümme innî es’elüke hayre hâzel’yevmi fethahû ve nasrahû ve nûrehû ve bereketehû ve hüdâhu ve eûzü bike min şerri mâ fîhi ve şerri mâ ba’dehû.
 • Duanın anlamı: Sabahladık. Sabahın mülkü alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. Allahım senden bu günün içindeki hayır, fetih, yardım, nur, bereket ve hidayetini dilerim. Bu günün ve bundan sonraki günlerin şerrinden de sana sığınırım.
 • Duanın okunuşu: Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur.
 • Duanın anlamı: Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır. (Ebu Davud: 5067)
 • Duanın okunuşu: Lâa ilâahe illellâahü vahdehüü lâa şeriyke leh lehü’lmülkü ve lehü’l-hamdü yuhyii ve yümiytü ve hüve hayyün lâa yemüütü biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadiyr.
 • Duanın anlamı: Allâh’dan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak tek o vardır. Onun ortağı yoktur. Öldürür ve diriltir. O diridir, ölmez. Hayır, onun yed-i kudretindedir. O, her şeye kaadirdir.

Bu duâ her sabah 11 defa okunur. Çarşıya çıkarken, yollarda, sokaklarda her yerde okunur. Peygamber Efendimiz: “Bunu okuyana Cenâb-ı Hakk bir milyon hasene verir, bir milyon günahını siler, derecesini de bir milyon yükseltir” buyurmuşlardır. Okuyan mü’minin imânı tazelenmiş olur. Bu duâ şefâat-ı Resûlüllâh’a en büyük vesiledir.
sabah-duasi

Bu duaları da sabah kalktıktan, namazımızı kıldıktan sonra, işimize, okulumuza v.s gitmek için evden çıktığımızda okuyalım.

 • Duanın okunuşu: Bismillâh tevekkeltü alallâh. Lâ havle velâ kuvvete kuvvete illâ billâh.
 • Duanın anlamı: Allah’ın ismiyle (Allah’ın ismini söyleyerek) evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah’a dayandım. (O’na dayanıyor, O’na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah’ın yardımıyla olur.
 • Duanın okunuşu: Bismillâh. Tevekkeltü alellah. Allahümme innî eûzü en udille ev udalle. Ev ezille, ev üzelle. Ev ezlime, ev uzleme. Ev echele, ev yüchele aleyye.
 • Duanın anlamı: Allah’ın ism-i şerifini zikrederek evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah’a tevekkül ediyorum. Allah’ım, doğru yoldan sapmaktan, başkalarını saptırmaktan; hataya düşmekten, başkalarını da düşürmekten; haksızlık etmekten, haksızlığa uğramaktan; hürmetsizlik ve cahillik etmekten, yahut bunlara maruz kalmaktan sana sığınırım.

Unutma,sabah evinden işine giderken, duaları oku işinde gücünde huzur içinde olursun. Stresten,sıkıntı ve üzüntülerden uzak bulunursun. Cenab-ı Hak,seni korktuklarından emin eyler. Elemini,kederini giderir. Üzüntü ve sıkıntılardan uzak eyler. Bütün bu musibetleri senden uzaklaştıracak Allah’ın kuvvetinden başka kuvvet olmadığını aklından çıkarma.

 • Duanın okunuşu: Elhamdulillahillezi ahyana ba’de ma ematena ve ileyhin nüşur.
 • Duanın anlamı: Bizi öldükten sonra dirilten Allah’a hamdolsun. Sonunda Ona döneceğiz.(Hz. Huzeyfe İbnul Yemandan-Buhari, Daavat 7, 8, 16, Tevhid 13; Tirmizi, Daavat 29, Ebu Davud, Edeb 177).

Sabah veya akşam ya da günün herhangi bir saatinde, dua dilimizin, sözümüzün bir parçası olmalıdır. En güzel dua biliyorsunuz namazdır. Yazımızın devamında Hadislerde yer alan ve sabahları okunması tavsiye edilen duaları ve anlamlarını okumaya devam edebilirsiniz.

 • Duanın kunuşu: Elhamdulillahillezi ehyana ba’de ma ematena ve ileyhi’n- nüşur.
 • Duanın anlamı: Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah’a hamdolsun. (kıyamette) O’nun huzurunda toplanılacaktır. (Buhari: 11/96)

– Sabah namazından sonra on defa, “La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir” okuyan, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez. [Nesai]

– Sabah akşam 7 defa, “Hasbiyallahü lâ ilahe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” okuyanın, dünya ve ahiret işine Allahü teâlâ kâfi gelir. [Beyheki]

– Sabah namazlarından sonra üç defa Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur. [İ. Ahmed]

– Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm” diyerek Haşr suresinin son üç âyetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehid olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur. [Tirmizi]

– Sabah namazından sonra 11 ihlas okuyana, Cennette bir köşk verilir. [Haraiti]

– Sabah namazlarından sonra üç defa Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur. [İ. Ahmed]

Allah c.c cümlemize duaya yaklaşmayı, duayı hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirebilmeyi nasip etsin. Rabbimiz buyuruyor ki: De ki: “Sizin duanız olmasaydı rabbim size değer verir miydi? Fakat siz gerçekten yalanladınız; artık (bunun azabı da) kaçınılmaz olacaktır.” FURKÂN-77

Bizler insanız, aciziz, Rabbimiz ise Güç ve Kudretin sahibi, kainatın sahibi. Ondan daha güçlü sığınacak bir kapı, bir makam var mı? Yok!! O halde neden ona sığınmayalım, neden ondan yardım istemeyelim, neden ihtiyacımızı ona anlatmayalım. Neden dua etmeyelim? Bu dünyada herşey yalan. Tek gerçek Rabbimiz ve bize olan vaadleridir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.