islamevim

allah’ın sıfatları ve kısa anlamları

ALLAHIN ZATİ VE SUBUTİ SIFATLARI Yüce Allah'ın zatı için vacib olan, zorunlu olan sıfatlar. Bunlara sıfât-ı nefsiyye de denir. Diğer...