islamevim

Takva ne demektir?

5.928
Takva ne demektir?

Takva ne demektir?

Takva ne demektir sorusuna; kısaca ve dar anlamada her türlü günahtan uzak durmaktır diyebiliriz.

Takva; emir ve yasaklarına uyarak, Allah’a karşı saygılı olmak, dünya veya âhirette insana zarar verecek, ilâhî azaba sebep olabilecek söz, fiil ve davranışlardan, her türlü günahtan uzak durmak demektir.

Takva, şuurdan yoksun olarak çok ibadet etmek ve bedensel şekillere bürünmek değil, bütün benliği ile Allah’ a yönelme ve O’nun hoşlanmadığı davranışlardan uzak durma gayretidir.

Nitekim Kur’an da şöyle buyurulur:“Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır…” Peygamberimiz (s.a.s.) ise şöyle buyurur:
“Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar” (Müslim, “Birr”, 33).

Cenab-ı Allah Kuran’da
(Hucurat Suresi 13) Ey insanlar, Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışanız diye sizi milletlere, kabilelere ayırdık. Haberiniz olsun ki, Allah katında en şerefliniz, en takvalınızdır. Muhakkak ki, Allah, bilendir, herşeyden haberdardır. Buyurmaktadır

Sonuç olarak takva;

Kur’an-ı Kerim’in üzerinde önemle durduğu kavramların başında gelmektedir. Takva, mü’minlerin temel vasıflarından biri olup Allah Teâlâ birçok ayet-i kerimesinde takva sahibi kullarını övmekte, kurtuluş ve huzurun ancak takva ile olduğunu bildirmektedir.

Cenab-ı Allah’ın halife olarak yarattığı insandan istediği en erdirici kulluk görevi, takva sıfatlarına sahip olmasıdır. Hz. Peygamberimiz bu gerçeği “Allah’ın ahlakı ile ahlaklanın” hadisiyle belirlemiştir. Olgunlaşma ve kemale erişim mutlak yolu, ilahi ahlaklanma olan takva yaşamından geçer. Allah’u Teala’nın dostluğuna bu özelliklere sahip olmakla erişilir. Takva yaşamı; nefsin kötü sıfatları olan yalancılık, şirk, kibir, alaycılık, cimrilik, kıskaçlık, öfke vs.’den tamamı ile kurtulmak için; 1) İnfak ve Sevgi, 2) Namaz, 3) Zekat, 4) Af edici ve Dileyici olma, 5) Sabır, 6) Oruç, 7)Muhsin olma, 8) Ahde Vefa, 9) Adalet ve Dürüstlük, 10) İlim gibi sıfatlara bürünmekle elde edilir. Böylece kul; takva özelliklerine kavuşma oranında, nefsin kötü sıfatlarını da disipline ederek onlardan kurtulmaya başlar. Kötü nicelikler, Cenab-ı Allah’ın istediği ilahi özelliklere bürünmeden nefsi asla terk etmez. Takva sıfatları kazanıldıkça, kötü sıfatlar kulu bir bir bırakmaya başlar. Kemal mertebesinde de tam arınıp yücelerek kurtuluşa ve mutluluğa erişilir.

Etiketler:

Yorumlar
 1. meriç dedi ki:

  Bir köşeye çekilip, sadece ibadet ve zikirle uğraşmakla, başka hiç bir şeye karışmamakla takva sahibi olunur mu?

  1. meho dedi ki:

   takva sahibi erkek ve kadının özellikleri – takva nedir? – müttaki takva – nasil takva sahibi olunur? – insan nasıl takva sahibi olur? – takva sahibi ne demek? – takva sahibi olmak

   1- Mekruh veya haram olanlara düşme korkusu ile bazı mubahlardan vazgeçmekle. Tirmizi hasen olduğunu söylediği bir hadiste Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: “Kul, gerçekte bir fenalık olmasına rağmen fenalık sayılmayan işleri terk etmedikçe muttakilerden olmaya ulaşamaz.” Buyurmuştur.

   Ebu Derda Radıyallahu anh, şöyle der; “Takvanın tamama ermesi, kulun Allah’dan bir zerreye bile dikkat edeceği üzere sakınmasıdır hatta, haram olacağı korkusu ile helal işlerin de çoğunu terk eder.”

   Hasan Basri Rahimehullah şöyle demiştir: “Haram korkusu ile çoğu helali de terk ettikleri sürece takva, müttakilerledir.”

   İmam es-Sevri de şunları söyler: “Müttaki (sakınan-korunan) olarak isimlendirilmişlerdir, bunun sebebi de çoğunlukla sakınılmayan şeylerden sakınmalarındandır. Onlar adet üzere insanların çoğunun sakınıp kaçınmadıklarından, sakınırlar.”

   Hukemadan Bazıları şöyle demiştir: “Takva üzere olmakta zorlanıyorsan, faize bulaşmışsındır; Takva üzere olmakta zorlanıyorsan, bir kadın gördün ve bakışını kaçırmadın; Takva üzere olmakta zorlanıyorsan, cahillikle bir fitneye karıştın.”

   Pratikte, takva menzilesine ulaşabilmek için Allah korkusu ile şüpheli şeyleri ve bazı mubah olan işleri terk etmeliyiz. Örneğin, bazı piknik yerleri ve mesirelere gitmek mubah olsa da bir hataya düşme korkusuyla bazen terk etmek böyledir.

   Belki, bazı kıyafetleri giymek mubah olabilir fakat bunları sünnete tabi olmak ve takvanın semeresine ulaşabilmek için terk etmelidir. Bugün kadın ve erkek için tesettürün farklı türleri olabilir, kimisi kot pantolon giyer, kimi dar pardösü, kimi uzun gömlek ve pantolon veya renkli örtüler veya sade çarşaf giyebilir fakat takva mertebesine ulaşmayı seçen sünnete uygun örtünür, yüzünü de kapar.

   2- Murakabe (kendini denetleme)

   Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem, Yemen’e gönderirken Muaz’a şöyle vasiyet eder: “Ey Muaz! Her nerede olursan ol Allah’dan sakın, bir fenalık yaparsan ardından öyle bir iyilik yap ki, o iyilik fenalığı silsin ve de insanlara güzel ahlak ile muamelede bulun”

   Şeyhu’l-İslam İbn Teymiye rahimehullah “Her nerede olursan ol Allah’dan sakın” hadisi hakkında şöyle söyler: “Allah ve Resulü’nün vasiyetlerinden akıl eden için bundan daha faydalı olanı bilmiyorum ki, Allah Teala: “ve, sizden önce kendilerine kitap verdiklerimize ve size de Allah’dan sakınmanızı vasiyet etmişizdir” Buyurur.”

   Ve ayrıca seninle, Rabbin Allah Teala arasında kalan bir takım gizli Salih amellerin olmalı ki, takva mertebesine ulaşasın.

   3- Şu dua da sadık ve müdavim olmalısın:

   Allah’ın Habercisi Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dua etmiştir: “Allahım! Nefislerimize takvasını ver ve onu arındır. Sen arındıranların en hayırlısısın, onun Velisi de sensin Mevlası da (sahibi ve efendisi de sensin)”

   Ve Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem duasında şunları istemiştir: “Allahım! Senden, hidayet, takva, iffet ve (çokluğu, azda bulan bir) zenginlik dilerim.” Yolculuk duasında da: “Allahım! Bu yolculuğumuzda iyilik ve takva, amelden de razı olduğunu isterim” şeklinde dua etmiştir.

   Takva ehli, büyük günahlara düşmez ve küçüklerde de ısrar etmezler, bir günaha düşmeye dursunlar ki, hemen ondan tevbeye koşarlar: “Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda (Allah’ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen gerçeği görürler.” (A’raf, 201) İşte onlar derhal, tevbeye koşarlar, işledikleri günahtan dönüp Allah’a yönelirler. Bu yüzden işlediğin bir günahtan ve kınanmadan, Allah’a yönelip mağfiret ve affını isteyene dek rahat bulmamalısın.
   “Çünkü Allah, sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir.” (Nahl, 128)

   4- Affetmek ve bağışlamak:

   Allahu Teala şöyle buyurur: “Affetmeniz, takvaya daha yakındır.” Muttakiler, iç huzur ehlidir. Onlar insanları affederler, çünkü onların amelleri Affı seven bir Rabb iledir. İşte onlar Rabbanilerdir.

   5- Sözde ve amelde doğruluğu ararlar:

   Allahu Teala Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurur: “İşte, doğruluk getiren ve onu tasdik eden, onlar müttakilerdir.” Burada doğruluk getiren Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem, O’nu tasdik edenin de Ebu Bekr Sıddık Radıyallahu Anh olduğu söylenmiştir. “İşte onlar doğru olanlar ve işte onlar muttakilerdir (sakınanlardır.)” Bu ayette, muttakilerin, doğrular olacağına açık bir beyan vardır, onlar biçim değiştirmezler, ne sözlerinde ne duruşlarında yalan nedir bilmezler. Aksine her şeyde doğruluk onların düsturudur.

   6- Allah’ın şiarlarını yüceltmek:

   “İşte böyle; her kim Allah’ın şiarlarını yüceltirse, şüphesiz bu kalplerin takvasındandır.” (Hac, 32) Bu yüceltmek, ibadetlerde olur, namazın ilk vaktinde kılınmasında ve oruç tutarken sadece yeme, içme ve şehvetten geri durmakla değil azalarla birlikte, kalbin de oruç tutmasıyla olur. İşte ibadetleri böyle yüceltenleri; Allah, takva ile rızıklandırır.

   7- Adalet ve insaf:

   “Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır…” (Maide, 8) Onlar, zulüm bilmezler. Söz konusu Allah için adaleti ayakta tutmaksa hiçbir akraba veya aracıya tevessül etmezler. Her şeyde adaleti gözetirler. Rablerinin sıfatı olan Adalet ile, ahlaklanırlar ki, öncelikle Allahu Teala Nefsi Celali için zulmü haram saymıştır. Ve insanlar arasında da haram kılmıştır.!

   8- Salihler, sıdk ehli muttakilerin yanında olmak:

   Allahu Teala şöyle buyurur: “Ey İman edenler.! Allah’tan sakının ve doğrularla (sadıklarla) beraber olun.!” Hayırlı arkadaşlıkların olması kesinlikle şarttır. İnsanın takva menzilesini gerçekleştirmesi ve bunda sebat edebilmesi için iman kardeşliğine ihtiyacı vardır. Hep birlikte iyilik ve takva üzere yardımlaşmalıyız.

   Allah Teala: “İyilik ve takva üzere yardımlaşın.” Buyurmuştur.