islamevim

Trajedi (Tragedya) nedir?

4.082
Trajedi (Tragedya) nedir?

Trajedi, hayatın acıklı yönlerini kendine özgü kurallarla sahnede göstermek, ahlak, erdem, örneği vermek amacıyla yazılmış manzum (şiir biçiminde) tiyatro yapıtlarıdır.

Klasik trajedinin özellikleri

– Konular tarihten ve mitolojiden seçilir.

– Kişiler tanrı, tanrıça ve soylulardır.

– Kötü, bayağı söz ve söyleyişler yoktur.

– Seçkin bir uslupla, manzum olarak yazılır.

– Oyun ağırbaşlı, ciddi bir hava içinde geçer.

– Kişiler arasındaki dövüşme, yaralama ve öldürme gibi korkunç ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez; bu olayları haberciler aktarır.

– Zaman, yer, olay birliğine uyulur. Bir olay, aynı yerde bir günde geçebilecek biçimde düzenlenir. Buna üç birlik kuralı denir.

– İnsanoğlunun hırslarını, kavgalarını gösterir; çoğu, felaketli sonuçlara bağlanır.

– Birbiri ardınca süren koro ve diyalog bölümleri vardır.

– Trajedi ilk temsilcileri; Eski Yunan edebiyatı sanatçıları Aiskhylos, Sophokies, Euripides’tir

– 17. yüzyılda yaşamış olan Fransız edebiyatı sanatçıları Cornoille ve Racine de önemli trajedi yazarlarıdır.

Etiketler:

Yorumlar
 1. islamevim dedi ki:

  Trajedi : Yunanca “tragoidia”dan gelen bir sözcük­tür. Trajedi, tragos (keçi) ve oidie (türkü) sözcüklerinin birleş­mesiyle “keçilerin türküsü” anlamında kullanılır. Günümüzdeki anlamıyla yaşamın acıklı ve hüzünlü yönlerini ortaya koyan manzum tiyatro eserleridir. Konusunu seçkin kimselerin haya­tından, tarihten ya da mitolojiden alır. Kahramanları tanrılar, tanrıçalar ve soylu kişilerdir. Kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözlere yer verilmez. Öldürme, yaralama gibi çirkin olaylar, se­yircinin gözü önünde canlandırılmaz, sahne arkasından seyir­ciye hissettirilir. Oyunda koroya yer verilir. Üç birlik kuralına (yer-zaman-olay birliği) uyulur.

 2. islamevim dedi ki:

  Trajedilerdeki üç birlik kuralı nedir ?

  Trajedilerde zaman, yer, olay birliğine uyulur. Bir olay, aynı yerde bir günde geçebilecek şekilde düzenlenir. Buna üç birlik kuralı denir.

  Üç birlik kuralı şu kurallardan oluşmaktadır:

  1- Zamanda birlik: Konu belli bir zamanla sınırlıdır. Onun dışına çıkılmaz.

  2- Yerde birlik: Olayın geçtiği yerler, mantık ve uzaklık bakımından birbirine yakın olmalıdır.

  3- Konuda birlik: Konu seyirciyi şüpheye düşürmüyecek, şaşırtmayacak, mantık zincirinden çıkmayacak şekilde ele alınmalıdır.