islamevim

Yatmadan önce okunan dualar

11.845
Yatmadan önce okunan dualar

Yatmadan önce okunan dualar

Yatmadan önce okunan dualar ile ilgili soruya verilen cevabın sonunda yarmadan önce okunacak duaları görebilirsiniz.

SORU : Selamunaleyküm ben namaz kılan 16 yaşında biriyim, sorum şudur : Yatmadan önceki duaları yatsıdan eve geldiğim gibi abdestim varken okusam bir sorun olur mu? Zaten geldikten 1-2 saat sonra yatıyorum. Ayrıca içimden dua ederken takılıyorum ev ortamında veya yatağın içinde okuyamıyorum, salonda tek başıma falan olunca rahat okuyabiliyorum. Bu sorun namazda olmuyor, kısacası ev ortamında dua ederken zor oluyor yatsıdan geldiğim gibi okusam problem olur mu? Tabii en hayırlısı yatmadan hemen öncesidir ama sizden de bilgi isterim. Teşekkürler.

CEVAP : Aleykümselam kardeşim, Bahsettiğin dualar Peygamber Efendimiz s.a.v in gece yatmadan önce okuduğu dualar sanırım. Bunlar sünettir, Efendimiz nasıl uygulamışsa o şekilde yapılması uygundur. Ancak bunlar farz değildir, sen de gece yatarken dua etmekte sıkıntı çekiyorsun madem ne zaman rahat dua edebiliyorsan aynı niyetle duanı edersin. Gece yatarken de okuyabildiğin surelerden okur yatarsın.

Gece yatmadan önce okunacak dualar

Resulullah (s.a.v.) “Yatağınıza yattığınızda şu duayı okuyunuz.” buyurmuştur: Allahümme halakte nefsî ve ente teveffâhâ leke memâtühâ ve mahyâhâ in ahyeytehâ fahfazhâ ve in emettehâ fağfirlehâ. Allahümme innî es’elükel-âfiyete.

Anlamı: Allah’ım beni yaratan sensin, öldürecek olanda sensin. Ölmemiz ve yaşamamız sendendir. Yarına yaşatırsan bizleri koru. Öldürürsen mağfiret eyle. Senden selamet dilerim Ya Rabb!

Huzeyfe (r.a.)’dan gelen bir rivayete göre Peygamberimiz (s.a.v.) sağ elini yanağının alt kısmına koyarak şöyle duada bulunurdu: Allahümme kınî azâbeke yevme teb’asü ibâdeke

Anlamı: Ey Rabbim! Kullarını haşr edeceğin zaman beni koru.

“Yatağınıza girdiğiniz zaman -veya istirahate çekildiğiniz zaman- otuz üç defa “Allahü ekber”, otuz üç defa”sübhânallah”, otuz üç defa da “elhamdülillâh” deyiniz.”(Buhârî, Farzu’l-humüs 6)

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yatacağı zaman, Kul hüvallâhü ahad, Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs’ı (Muavvizât’ı) okuyarak ellerine üfler, onları vücuduna sürerdi.” (Buhârî, Daavât 12)

Bera b. Azib (r.a.)’dan gelen bir rivayete göre Peygamberimiz (s.a.v.) yatağa yatmadan önce şunların yapılmasını buyurmuştur: Yatağına yatacağın vakit namaz abdesti gibi abdest al ve sağ yanına yat. Ardından şu duayı oku: Allahümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevveztü emrî ileyke veel-ce’tü zahrî ileyke rağbeten ve rehbeten ileyke lâ melcee velâ mencee minke illâ ileyke âmentü bikitâbillezî enzelte ve nebiyyekellezî erselte. Eğer bir kimse bu duayı okursa iman üzere ölür.

Anlamı: Ey Rabbim! Kendimi sana teslim eyledim. Yüzümü sana yöneldim, işlerimi sana havale ettim, sana itimat eyledim. Senin rızanı dilerim ve senin azabından korkarım. Senden başka sığınacak yer yoktur. Senden başka da kurtarıcı yoktur. Halas ve himaye ancak ve ancak sendedir. İndirmiş olduğun kitaba inandım, Peygamberine iman eyledim.

Yatmadan önce okunabilecek bir dua da şöyledir: Bu dua aynı zamanda Peygamberimizden bu yana gelen bir zikirdir, sünnet olarak da hayata tatbik edilebilir.

Bismike Rabbi veda’tü cenbî fağfirli zenbî.

Anlamı: Ey Âlemlerin Rabbi olan Allah’ım! Senin adını anarak yatağıma yatıyorum. Günahlarımı affeyle.

Yatağa yatmadan önce abdest alarak Kur’an-ı Kerim’den bir ayet dahi okumak oldukça faydalıdır. İnsanoğlu her zaman kendine ahiret hayatını hatırlatmalı ve uyku sırasında yar ölü durumunda olduğunu düşünerek uykudan önce ölümü düşünmelidir.

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Uyku için yatağa yatarken evvelâ Fatiha, sonra İhlâs-ı şerîf okursan ölümden başka her şeyden emîn olursun.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 892)

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurmuşlardır ki: “Yatağına girdiğin zaman şöyle de:

“Allah’ın gadabından, îkabından, kullarının şerrinden, şeytanların hücumlarından ve benim yanıma gelmelerinden O’nun her biri noksansız ve tam bulunan kelimelerine sığınırım.” Böyle söylersen hiçbir şey sana zarar veremez ve zarar verilmemeye lâyık olursun.” (Bkz. Ebû Dâvud, Tıbb, 19; Tirmizî, Deavât, 90; Muvatta’ Şiir, 9)

Peygamberimiz s.a.v'in tavsiye ettiğidua

Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- yine buyurmuşlardır ki: “Yatağına girdiğin zaman Kâfirûn Sûresini oku. Çünkü bu sûre, şirkten berâettir.” (Tirmizî, Duâ, 22)

Peygamberimiz (s.a.v.) yatağına yattığında kısa surelerden okuyarak bütün vücudunu sıvazlardır ve Rabbine dua ederek sağına döner uyurdu.

Yorumlar
 1. aslı dedi ki:

  Bende yatmadan önce içimi korku sarar ufak bişede duysam içim kötü oluyo tüylerim ürperiyo

 2. islamevim dedi ki:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) günlerden Bir gün Hz.Ali (r.a)’ya Şöyle Buyurmuş;

  Ey Ali, Şu 5 şeyi yapmadan yatma;

  1- Kuran-ı kerim’in hepsini okumadan,
  2- 4000 dirhem sadaka vermeden,
  3- Kabeyi ziyaret etmeden,
  4- Cennette yerinizi hazırlamadan,
  5- Küs olduğun biriyle barışmadan.

  Hz ali r.a şaşırdı ve dediki “Ey Allahın resülü bu nasıl olur?”

  Efendimiz şöyle buyurdu:

  1- (3 kere) İhlas süresi Kuran-ı kerim’in hepsine eşittir.

  2- (4 kere) Fatiha süresi 4000 dirheme eşittir.

  3- (10 kere) “Lâ ilâhe illAllahü vahdehû lâ şerîke lehü. Lehü’l-mülkü ve lehû’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” demende kabeyi ziyarete eşittir.
  Manası: “Allah’tan başka ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Mülk de O’nun, hamd da O’nun. Diriltir ve öldürür. Ve O her şeye kâdirdir.”

  4- (10 kere) “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm” demen cennette yerini hazırlamana vesiledir.
  Manası: Yüce ve azametli Allah’a dayanmayan güç ve kuvvet yoktur.

  5- (10 kere) “Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh” demen dargın ve husumetli olduğun insanlarla barışmış derecesinde ecre vesiledir.

  Anlamı: Hay ve Kayyum sıfatıyle vasıflanmıs olan ve kendisinden baska ilah hicbir ilah bulunmuyan Yüce Rabbim´den günahlarımın affını ve beni bagıslamasını taleb ederim. Bütün hata ve kusurlarımdan, günahlarımdan tevbe ederim.

 3. islamevim dedi ki:

  Uyku Âdâbı

  1- Erken yatıp, erken kalkmak,

  2- Yatarken abdestli olmak,

  3- Yatmadan önce Âyet’ül Kürsi’yi ve Âmenerresûlü’yü okumak,

  4- Yatarken ellerini birleştirerek üçer defa İhlâs, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyup avucunun içine üflemek ve elleriyle vücûdunun ereşebildiği her yerilerini sıvazlamak,

  5- Yatarken;
  اللهم بسمك اموت واحيى
  “Allâahümme bismike emüütü ve ahyâa.” Mânâsı: “Allâh’ım; isminle ölür, isminle dirilirim.” duâsını okumak,

  6- Kalkarken ise;
  الحمد لله الذى احيانا بعد مااماتنا واليه البعث والنشور
  “Elhamdü lillâahillezii ahyâanâa ba’de mâa emâatenâa ve ileyhil ba’sü vennüşuur.” Mânâsı: “Hamd olsun o Allâh’a ki, öldükten sonra bizi diriltti. Öldükten sonra dirilip haşrolmak (toplanmak) onadır.” duâsını okumak,

  7- Uykuya, ubudiyete(kulluğa ve ibadete) vesile olması için niyetlenmek,

  8- Yatarken okunması icap eden evrad-u ezkara riayet etmek,

  9- Gecenin belli cüz’ünde kalkmak isteyen veya sabah namazına kalkamayacağından korkan kimse, Kevser Sûresini 3, 5 veya 7 defa okur. Hediye eder, biiznillah arzu edilen vakitte kalkar.

  10- Gece yatmazdan önce Mülk Sûresini okuyanlara, mezkur sure kabirde munis olup, mahşer gününe kadar azab görmemesine sebebdir.

  11- Güneş doğarken ve güneş batarken uyumamak,

  12- Cünüb halde uyumamak,

  13- Sağ avucunu yanağının altına koyup sağ yanı üzerine yatmak.

  14- Ayaklarını kıbleye doğru uzatıp yatmamak,

  15- Yüzükoyun yatmamak,

  16- Hz. Aişe-i Sıddika r.a. Hazretlerine;
  “Yatmadan önce, 1 Fatiha üç ihlası şerif okuyarak kur’an-ı kerimi hatmet.
  اللهم صل على سيدنا محمدٍ وعلى جميع الانبيآء والمرسلين
  oku, bütün Peygamberler sana şefaatçi olsunlar.
  اللهم اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحيآء منهم والاموات
  duâsını oku, bütün mü’minler ( Ebeveynin dahil ) senden razı olsunlar.
  سبحان الله والحمد لله ولااله الاالله والله اكبر ولاحول ولاقوة الابالله العلىالعظيم
  Oku Mevla senden razı olsun.”

  17- “Sık ihtilam olan kimse, A’râf Sûresinin 201. ayetini yatarken 11 defa okursa ihtilam olmaktan kurtulur.”

  18- Pijama ve gecelikleri mutlaka giymek; rahat, bol ve pamukluları tercih etmek,

  19- Uykuda görülen rü’yalara fazlaca ehemmiyet vermemek.

  20- Kötü rüya gören kimse rüyasını kimseye anlatmaz ve “HüvAllahüllezi…. yi” okur. 1 Fatiha Şerife ve 11 İhlâsı Şerif okuyup Peygamberimizin ruhuna hediye eder ve rüyanın şerlerinin hayra tebdil olması için duâ eder,

  21- Gece kalkmaya gayret etmek,