islamevim

Zina niçin haramdır?

10.365
Zina niçin haramdır?

Zina haram mı? Zina yapanın cezası, zinanın hükmü, zinadan tövbe etmek, zinadan nasıl kurtuluruz? Konularında açıklayıcı bilgiler.

Zina neden haram kılınmıştır?

Bir mesele haram kılınmışsa bu, Allah haram kıldığı için haramdır. Diğer sebepler ise günahın asıl sebebi değildir. Mesela domuz eti içerisinde barındırdığı virüsten dolayı insan sağlığına zararlı ve haramdır. Ancak bu zarar giderilse de yine haramdır. Zararın ortadan kalkması o şeyi helal yapmaz. Çünkü o zarar bizim görebildiğimiz kadarıdır. Daha bizim göremediğimiz çok zararlar ve bu meselenin haram kılınmasının çok hikmetleri vardır.
zina niçin haramdır
Her haram kılınan meselenin insana zararı vardır. Ancak biz bu zararların ne kadarını biliyoruz. Bizim bilmememiz o meseleyi zararsız kılmaz. Çok önceleri domuz etinin zararlı olduğu bilinmiyordu, ancak bilim ilerledikten sonra bu zarar ortaya çıkmıştır. Buna göre eskiden zararı bilinmediği için insanlar buna itiraz etmeliydi. İşte böyle bir mantık yürütme doğru olmaz. Biz emredilene itaat etmekle yükümlüyüz, bilim ilerledikçe de Allah’a itaatimizin görülebilecek faydaları çıktıkça da yakinimiz artacaktır.

Bilim Allah’ın emirlerinin hikmetlerini anlamakta hala acizdir, bunlar zamanla anlaşılmaktadır. Zinanın hem insanın şahsi hayatına hem de topluma çok büyük zararları bulunmaktadır. Bunlar psikologlar ve sosyologlar tarafından bildirilmiştir.

Zina İslâm’da ve önceki bütün semâvî dinlerde haram ve çok çirkin bir fiil olarak kabul edilmiştir. O büyük günahlardandır. Irz ve neseplere yönelik bir suç olduğu için cezası da hadlerin en şiddetlisidir.

Kul, zina sebebiyle elde edeceği geçici lezzetle bu lezzetin ardısıra gelecek olan şiddetli cezayı, hayatında veya Ölümünden sonra toplum önünde mrezil olacağını, alnına vurulacak olan utanç damgasını düşünür ve bu suçu işlemeye yanaşmaz. Aklı sayesinde bu suçtan uzak durmayı ter­cih eder. Onur ve değerini, ırzını ve bedenini korumak için bu suçtan kaç­mayı tercih eder.

Zinanın Zararı

Zina eden, dünyada üç zarara uğrar: Rızkı noksanlaşır, ömrü kısalır, yüzünde nur kalmaz. Âhırette de üç zarara uğrar:

1- İlahi gazaba uğrar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

“Zina edenin yüzü Cehennemde ateşle yanar.”

2- Hesabı çetin olur. Allahü teâlâ Musa aleyhisselama, “Zina edene giydirilecek olan ateşten gömlek, bir dağa atılsa, dağ yanıp kül olur” diye vahyetti.

3- Cehenneme atılır. Zina edip tevbe etmeden ölen, ahirette büyük azablara düçar olur. Hatta Cehennemdekiler bile bunlardan rahatsız olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

“Zina edenlerin avretlerinin kokusu, bütün Cehennem halkına eza verir.”

Zararın neresinden dönülürse kardır. “Allah artık beni affetmez” diyerek günahlara devam etmemelidir! Günahım çok diye tevbeden kaçmamalıdır. En büyük günahların da tevbesi olur. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

“Ey günahı çok olan kullarım, Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyin! Allah günahların hepsini affeder. O, sonsuz magfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir.” (Zümer 53)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.